Då du fyller i formuläret väljer du vilket förfarande som används i anbudsförfarandet.


Beroende på formulär kan du välja mellan:

  • Öppet
  • Påskyndat öppet förfarande
  • Påskyndat selektivt
  • Selektivt
  • Förhandlat
  • Påskyndat förhandlat
  • Konkurrenspräglad dialog
  • Innovationspartnerskap


Du kan läsa mer om olika förfaranden till exempel på webbplatsen www.hankinnat.fi eller i HILMA.

* Cloudia ansvarar inte för att den information som sidans upprätthållare producerar är korrekt.


Det finns egen process i systemet: