Hantering av frågor -funktioner
Inkomna
Pågående

Skapa ny fråga/svar

Besvarade


Anbudsgivarna kan ställa frågor till den upphandlande enheten kring det pågående anbudsförfarandet i anbudstjänsten. Det är möjligt att be om tilläggsinformation ända till den tidsfrist som den upphandlande enheten har definierat i infordran av anbud.

 

Om det i ett gällande anbudsförfarande finns obesvarade frågor visas det ett vitt frågetecken framför namnet på anbudsförfarandet i fråga. Den som har gjort underrättelsen får också ett e-postmeddelande om att det har ställts en fråga.

 

Obesvarade frågor listas på underrättelsens informationssida.Öppna frågor besvaras i funktionen ”Hantering av frågor”.

 

Sök fram rätt anbudsförfarande i mappen "Aktiva" och överföra till hantering av frågor från informationssida med ”Gå till hantering av frågor >>” 
Hantering av frågor -funtioner


Du kommer till frågehanteringen från punkten ”Verktyg” > ”Hantering av frågor” på startsidan eller via informationssida av anbud.

 

Infordran av anbud listas i frågan om Hantering av frågor. Listningen är ordnad så att de infordran av anbud där det finns öppna frågor visas först. 
Du kan granska frågor som riktas till infordran av anbud genom att välja infordran av anbud.

I frågehanteringen kan du hantera Inkomna, pågående och besvarade frågor samt skapa nya frågor/svar.


 


Inkomna


I vyn listas de inkomna, besvarade frågorna vid behandlingsögonblicket (st).
Svara


Med den här funktionen går vyn över till hanteringen av frågor och svar.

 • Fråga
  • Frågan kan redigeras

 

 • Bifoga obesvarad fråga till denna fråga om du vill bifoga en eller flera obesvarade frågor till frågan
  • I det fönster som öppnas kan du bifoga en obesvarad fråga till behandling
  • Välj önskad fråga i listningen och klicka på ”Bifoga valda frågor” • Svar
  • I fältet fyller du i svaret på frågan


 • Lägg till en ny länk
  • Du kan lägga till ett länk till svaret   

 

 • Lägg till en ny bilaga
  • Du kan lägga till en bilaga till svaret. Dokumentets filstorlek får inte överskrida 50 megabyte, men det totala antalet bilagor har inte begränsats

 

När alla fält är ifyllda kan du spara informationen utan att sända den med funktionen ”Spara”. Efter att du har sparat går frågan vidare till fliken ”Pågående”. "Retur inkomna" tar bort den här svarår och återställer eventuella kopplade frågor tillbaka till inkomna. • Mottagare
  • Visa mottagarens e-postadresser


 • Övriga mottagare
  • Ange de e-postadresser som du vill skicka svaren till separerade med radbyte. Svaren sänds automatiskt till alla som har bekantat sig med infordran av anbud

 

 • Spara och publicera
  • Det sänds ett e-postmeddelande om svaret till alla e-postadresser som matats in i fältet mottagare samt till alla som har bekantat sig med infordran av anbud.


Bunta ihop valda frågor till en enda fråga


Du kan koppla ihop önskade frågor till en fråga genom att välja de önskade frågorna och klicka på ”Koppla ihop valda till en fråga”.

 • Välj de önskade frågorna en och en eller alla frågor med funktionen ”Välj alla”.
 • Efter det öppnas frågan i ett likadant fönster i punkten ”Obesvarad, besvara nu”. Närmare anvisningar för behandlingen av frågor i punkten i fråga.Pågående


I vyn listas frågor som har börjat svara, men svar har ännu inte publicerats.Redigera

 • Frågan öppnas i ett likadant fönster i punkten ”Svara”. Närmare anvisningar för behandlingen av frågor i punkten ”Svara”.

 

Skicka svar till utvalda


Med funktionen kan du skicka många svar i ett e-postmeddelande till dem som bekantat sig.

 • Välj de önskade frågorna en och en eller alla frågor med funktionen ”Välj alla”
 • Mottagare:
  • Ange de e-postadresser som du vill skicka svaren till separerade med radbyte. Svaren sänds automatiskt till alla som har bekantat sig med infordran av anbud
 • Med funktionen ”Visa mottagare” ser du en noggrann lista över dem som bekantat sig med infordran av anbud.
 • Med funktionen ”Redigera” kan du ännu redigera svaret innan du skickar det
 • När svaren är klara ska du skicka svaren genom att klicka på ”Skicka de valda svaren som ett e-postmeddelande”


Skapa ny fråga/svar

 

En ny fråga/svar görs i punkten ”Pågående”. För att göra upp nya frågor gäller samma funktioner som för pågående frågor. Se noggrannare anvisningar för att göra nya frågor i punkten ”Svara”.


Besvarade


På fliken Besvarade frågor listas de frågor som har besvarats. För de besvarade frågorna gäller samma funktioner som för pågående frågor. Se noggrannare anvisningar för hanteringen av besvarade frågor i punkten ”Pågående”.