Via registret över kontaktuppgifter kan man administrera grupper relaterade till en organisation och organisationens uppgifter och personer. 


Användargränssnitt för registret över kontaktuppgifter:

Företags-/persongrupper

 • Administration och granskning av företags- och persongrupper som registrerats i systemet
  • Sammanslutningar som deltar i upphandlingsförfarandet
  • Enheter som ansvarar för konkurrensutsättningenFunktioner

 

 • Lägg till: lägg till ny grupp
 • Redigera: redigera grupp
 • Nytt företag: lägg till nytt företag
 • Mina uppgifter: redigera den upphandlande enhetens grundläggande uppgifter och personer
  • En ny person ska vara sparad i Mina uppgifter i registret över kontaktuppgifter innan nytt användarnamn för personen kan skapas
Företagssökning


 • Med sökfunktionen kan man söka registrerade företag.
Granskning av företag


 • Granskning och redigering av registrerade företag