Övre navigeringens funktioner och menyer

 

I den övre navigeringen i Cloudias upphandlingssystem finns de moduler som den upphandlande enheten har tillgång till, en länk till stödportalen och en meny för byte av språk. Språken är finska, svenska och engelska. 

 

I den övre navigeringen finns också "Inställningar". Vyerna i menyerna varierar med användarens användarrättigheter och den upphandlande enhetens tillgängliga funktioner.  

 


  

Mappvy och favoriter

 

På första sidan visas mappvyn över den upphandlande enhetens konkurrensutsättningssystem. De uppgifter som visas i mappvyn varierar med användarens användarrättigheter och den upphandlande enhetens tillgängliga funktioner. 

 

 

 

 

Favoriter 

 

I Favoriter kan användaren lägga till konkurrensutsättningar som favoriter. Favoriter administreras i Funktioner för annonser. 

 

 

 

 

  

Sök 

 

Med sökfunktionen kan man söka annonser med namn, ID eller egna sökvillkor. 

 

 

 
Aktuellt 

 
 

På startsidan finns aktuella meddelanden (om sådana publicerats), bl.a. om Om användning av konkurrensutsättning och uppdateringar. Öppna ett meddelande genom att klicka på dess länk. Den upphandlande enheten kan också publicera egna meddelanden på sidan. Skapa meddelanden i Meddelanden i menyn Verktyg. 

 

 

Logga ut
 

 

Logga ut ur Cloudias upphandlingssystem. 

  •     Av informationssäkerhetsskäl rekommenderar vi att man loggar ut när man slutar använda tjänsten.