*ADMIN-användarnas funktioner 

* inte för Hansel användare


TQ7_tbjE1jW5_Mlisj4CQI9pGVJrsPEMGA.pngOrganisationen hanterar textavsnitten i portalen Anbudstjänst i punkten Texter för Tarjouspalvelu-leverantörsportal. Texter som kan hanteras:

 • Texter på startsidan
 • Mina uppgifter
 • Registrera dig
 • Infordran av anbud
 • Infordran av anbud
 • Glömt lösenordetRedigera text


Vid skapandet visas det standardtexter i textfälten. Texterna kan editeras när det gäller innehåll och formatering. 


Typsnitt:

 • Fet stil
 • Kursiv
 • Understruken Rubriker:

 • H1 – underrubrik på nivå 1
 • H2 – underrubrik på nivå 2