*ADMIN-användarnas funktionerFör infordran av anbud, kontraktstilldelning, upphandlingskontrakt, öppningsdokument och auktion kan du ange försparade texter. Funktionen kallas också för listeditor och användarnamn på ADMIN-nivå har automatiskt rätt att administrera försparade texter, samt de användarnamn för vilka det har angetts rättigheter i punkten Användarrättigheter i funktionen "Listeditor".abRgaSJXeGd-xQGhZV6iDyKgtZ2LGa1JwQ.png


 • Välj under listgruppen den plats för vilken du vill spara den försparade texten
  • Grupperat under de övre nivåerna (Kontraktstilldelning, Upphandlingskontrakt, Infordran av anbud, Öppningsdokument, Avtal, Auktion) utgående från textfältens rubrikuppgifter 
 • Välj önskad text (1) 
  • Välj ”Ny lista” (2) och efter det öppnas redigering av den valda listan i den högra kolumnen.  
 • Ange namn och beskrivning för listan (3) 
  • Listans namn blir valbart i rullgardinsmenyn i fältet i fråga 
 • Spara de ändringar som har gjorts i listan (4) 


_p5o0usBD2HwT2tv79jJv7ZqRbYOE4BKpw.png


 • Välj under listgruppen den plats som du vill redigera eller granska
  • Grupperat under de övre nivåerna (Kontraktstilldelning, Upphandlingskontrakt, Infordran av anbud, Öppningsdokument, Avtal, Auktion) utgående från textfältens rubrikuppgifter 
 • Välj önskad text (1) 
  • Välj den lista som redigeras/granskas (2) och efter det öppnas redigering av den valda listan i den högra kolumnen.  
 • Redigera/granska listans namn och beskrivning (3) 
  • Du kan också ta bort listan helt och hållet "Ta bort lista" 
 • Efter valet ber systemet dig bekräfta raderingen
  • Spara de ändringar som har gjorts i listan vid behov (4) 
Användning av försparade texten och att lägga till dem under arbetets gångDe texter som har angetts i de försparade texterna kan väljas från rullgardinsmenyn med försparade texter för textfältet i fråga. Ett textfält kan kopplas till flera försparade texter.


Du kan redigera de valda texterna i textfältet och då gäller ändringarna enbart dokumentet i fråga. Bestående ändringar görs i "Listeditorn". Alla försparade texter är tillgängliga för alla upphandlande personer i organisationen.