Med funktionen Andra inställningar kan du definiera vilken modul som öppnas som standard efter inloggningen.   • Ingen standardmodul
    • Efter inloggningen är startsidesvyn standard
  • Anbudssystem
    • Efter inloggningen är Anbudssystemet standard
  • Kontraktshantering
    • Efter inloggningen är Avtalshantering standard