*ADMIN-användarnas funktioner

Menyn Användarrättigheter visas för alla de användare som har ett användarnamn på ADMIN-nivå. I menyn kan du granska organisationens användarlicenser, skapa en ny användarlicens och redigera eller ta bort en existerande användarlicens.
 

OBS! Småskalig upphandling och externa användare visas i en egen meny.


Skapa en ny användarlicens 

 

En ny användarlicens skapas i två steg. Först skapas personen i kontaktuppgiftsregistret i Upphandling och efter det skapas användarlicensen i menyn Inställningar -> Användarrättigheter. 


1) Skapa en ny person:


 • Gå till "Kontaktuppgiftsregister" i Anbudssystemet • Välj "Min profil"-> "Personer" 
 • Välj "Lägg till en ny person"


 OBS! Efter att du har sparat personen kan du också lägga till telefonnummer. Telefonnummer behövs för att starta sökningen av myndighetsuppgifter. 2) Skapa en ny användarlicens:


 • Välj "Inställningar" -> "Användarrättigheter" i den övre navigationen
 • Välj "Ny användare"

 


Fyll i uppgifterna för användarnamnet: 

 • Nivå
  • ADMIN 
  • Normal 
  • Begränsad 
 • Användarnamn
  • E-postadress 
 • Lösenord


 • Användarnamnets företag  
  • I punkten anges som standard den upphandlande organisationens uppgifter 
 • Person som är associerad med användarnamnet  
  • Du kan välja bland personer som har grundats i organisationens kontaktuppgiftsregister och som ännu inte har användarlicens 
  • Välj person för användarnamnet i rullgardinsmenyn 
 • Användarnamn  
  • Namnuppgiften kommer att visas i användarlicenslistningen i vänstra kolumnen 
 • Beskrivning av användarnamn (valfri)  
  • Ange vid behov beskrivningstext i beskrivningsfältet 
 • Giltig mellan (valfri)  
  • Ange en giltighetstid vid behov 
 • Användarnamn (används)  
  • Användarnamnet kan definieras som aktivt eller passivt3. Ställ in ett begränsat användarnamn 


1. Skapa ny person först i kontaktuppgiftsregistret (se 1 etablering av ny person)


2. Skapa ny användarbehörighet 


Välj "Inställningar" -> "Tillstånd" från den översta navigeringen 

 • Välja "Ny användare"


Fyll i uppgifterna för användarnamnet: 

 • Nivå
  • ADMIN 
  • Normal 
  • Begränsad 
 • Användarnamn
  • E-postadress 
 • Lösenord
  • OBS! Lösenordet ska bestå av minst 8 tecken och inkludera siffor, stora och små bokstäver samt specialtecken.
  • OBS! Om systemet meddelar att användarnamnet redan används (t.ex. konsulter kan ha en e-postadress i en annan upphandlande enhets system) kan du hitta på en e-postadress. E-postadressen är endast en "nyckel" med vilken personen loggar in i rätt miljö. 
 • Användarnamnets företag  
  • I punkten anges som standard den upphandlande organisationens uppgifter 
 • Person som är associerad med användarnamnet  
  • Du kan välja bland personer som har grundats i organisationens kontaktuppgiftsregister och som ännu inte har användarlicens 
  • Välj person för användarnamnet i rullgardinsmenyn 
 • Användarnamn  
  • Namnuppgiften kommer att visas i användarlicenslistningen i vänstra kolumnen 
 • Beskrivning av användarnamn (valfri)  
  • Ange vid behov beskrivningstext i beskrivningsfältet 
 • Giltig mellan (valfri)  
  • Ange en giltighetstid vid behov 
 • Användarnamn (används)  
  • Användarnamnet kan definieras som aktivt eller passivt


 • Välj användarbehörighetsnivå
 • SparaBild 1. Fyll i uppgifterna om användarnamnet och användarbehörighetsnivåer och spara därefter. Därefter öppnas en meny i vilken du kan välja anbudsförfrågningar för vilka rättigheter begränsas 
3. Välj anbudsförfrågningar som visas 


Bild 2. Välj fler anbudsförfrågningar via vilka sökfunktionen öppnas. Välj anbudsförfrågan och spara. 


OBS! Anbudsförfrågan ska finnas för att man ska hitta den med sökfunktionen. 


Efter att du sparat kan man med detta användarnamn endast redigera ovan fastställda anbudsförfrågningar i enlighet med de fastställda behörighetsnivåerna.
Behörighetsnivåer


ADMIN:  

 • Innefattar alla rättigheter  


Normal:  

 • Välj de önskade behörighetsnivåerna, dvs. roll, i kolumnen "Behörighetsnivåer"
 • För Upphandlingssystemets del kommer de funktioner till vilka behörighetsnivåns roll har rättigheter att väljas automatiskt till kolumnen Behörigheter
 • Välj nödvändiga Verktyg som tillåtna i kolumnen Användarrättigheter


Begränsat:

 • Välj de önskade behörighetsnivåerna, dvs. roll, i kolumnen "Behörighetsnivåer"
 • För Upphandlingssystemets del kommer de funktioner till vilka behörighetsnivåns roll har rättigheter att väljas automatiskt till kolumnen Behörigheter
 • Välj nödvändiga Verktyg som tillåtna i kolumnen Användarrättigheter


Redigera och ta bort användarlicens


Klicka på namnet för det användarnamn som ska redigeras i mappstrukturen i den vänstra ramen. Då öppnas redigeringsläget. • Gör de ändringar som behövs, se skapa nytt användarnamn)
 • Du kan ta bort ett användarnamn genom att i den ljusblå balken uppe klicka på "Ta bort användarnamn"


OBS! När användarnamnet tas bort blir personens uppgifter kvar i kontaktuppgiftsregistret. Om du också vill ta bort personen ur organisationens kontaktuppgiftsregister, gör du det i funktionen"Kontaktuppgiftsregister".


 • Om du vill stänga användarnamnet tillfälligt väljer du "Inte i bruk" i rullgardinsmenyn "Användarnamn"
 • Klicka till slut på "Spara"