Om man har för avsikt att använda elektronisk auktion i anbudsförfarande ska uppgifterna auktionen fastställas när anbudsinfordran skapas. Efter den egentliga anbudsinfordran kan man ordna elektronisk auktion för fastställda objekt.


Faser i anbudsförfarandet när elektronisk auktion används


Anbudsförfarande (före auktion, instruktioner finns här):

1) I redigeringsfasen fastställs uppgifterna om den elektroniska auktionen och publiceras anbudsinfordran.

2) När tidsfristen för anbudsförfarandet löpt ut behandlas anbudsinfordran och inbjuds anbudsgivare till auktionen.


Auktionsrond (instruktioner finns i den här artikeln):

3) Uppgifterna om inbjudan till auktion fastställs och inbjudan skickas till anbudsgivarna.

4) Auktionen startas.

5) Auktionens framskridande följs upp (auktionsrapport i jämförelse- eller Excel-vyn)


Auktionsrond3) Inbjudan till auktion


När konkurrensutsättningen är klar fastställs uppgifterna om inbjudan till auktion och inbjudan skickas till anbudsgivarna. Sök auktion i mappen Auktion -> oinbjudna och navigera till avsnittet inbjudan till auktion. 


Om auktionen inte förrättas stegvis

 • Ange auktionsstart och -slut.
 • Du kan också ändra tiden i "Efter det senaste budet inväntas nya bud" (x timmar, x minuter) i anbudsinfordran.Om auktionen förrättas stegvis

 • Ange start och slut för stegen. Obs! För varje steg anges uppgifterna separat i inbjudan till auktion.
  • Uppgifterna om följande fas fastställs när den första fasen är avklarad
 • Du kan också ändra tiden i "Efter det senaste budet inväntas nya bud" (x timmar, x minuter) i anbudsinfordran.
Förlängningen av tiden är aktiverad:

 • Ändra uppgifterna om anbudsförfarandet vid behov.
  • Dagligen hela tiden
  • På bestämda tider
  • TidRang och annan information som visas för budgivare under auktionen:

 • Visa ledande värde.
  • Budgivaren ser sin placering och poängen för det bud som leder auktionen.
 • Visa skillnad mot ledande bud.
  • Budgivaren ser sin placering samt skillnaden mellan poängen för det bud som leder auktionen och de egna poängen.Auktionsflödet

 • Fastställ auktionens gång vid behov. • Lägg till avsändare av inbjudan till auktion.
 • Lägg till e-postadress för avsändare av inbjudan till auktion.
 • Ändra rubriken för inbjudan vid behov.


Redigera auktionsinbjudan.

 • Innan auktionen börjar kan du redigera auktionsinbjudan.
 • Välj "Redigera auktionsinbjudan" och gör ändringarna.Auktionsstart


Auktionen startar vid den fastställda tidpunkten i auktionsinbjudan. Du kan följa med auktionen i vyn Auktionsrapport eller genom att ladda ner en rapport om auktionshändelser från systemet.


Auktionsrapport


Ladda ner rapporten om auktionshändelser

På fliken Dokument kan du ta del av en Excel-rapport om auktionshändelserna.Om auktionen förrättas stegvis

 • Om auktionen förrättas stegvis sker varje steg separat enligt motsvarande process.
 • När den föregående auktionsfasen har avslutats kan du starta en ny fas genom att klicka på "Starta fas” och fastställa följande begynnelsetidpunkten fas.


Val av leverantör i auktionsrapporten


Efter auktionen väljs leverantören enligt den normala processen.

 • Välj "Auktionsrapport" och "Redigera jämförelse".
 • Välj leverantörerna.

Anvisningar för administration av anbudsförfarandet efter dess utgång finns här.