Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen 7.5.2019 :


Cloudia Sourcing

 • Vi har korrigerat anbudsförfrågans PDF-dokument när det gäller namnuppgifter och sökuppgifter om ändringar
 • Vi har korrigerat valet av mottagare i minikonkurrensutsättningar. När man skapar en ny minikonkurrensutsättning utifrån en gammal annons väljs mottagande leverantörer på basis av de valda målgrupperna.
 • Vi har korrigerat ramavtalets maximala längd på PUTU-blanketten enligt lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling
 • Vi har korrigerat en detalj när kontrollen av myndighetsuppgifter öppnas
 • Vi har korrigerat möjligheten att ta bort en mall i DPS


Leverantörsregistret

 • Vi har korrigerat vyerna i anbudsförfrågans pdf-dokument i Övriga villkor


--------------------------------------------------------------------------------

Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen 23.4.2019:


Cloudia Sourcing

 • Vi har korrigerat meddelandet om ändring av tidsfristen till anbudsgivare när det gäller de meddelanden som inte går till HILMA
 • Vi har redigerat redigeringssidan för minikonkurrensutsättningar och e-postmeddelandet till anbudsgivare så att HILMA inte nämns, eftersom minikonkurrensutsättningar inte publiceras i HILMA.
 • Vi har korrigerat kopiering av annonser från testmiljön till produktionsmiljön. Prisformeln i en annons med nya kriterier kopierades inte korrekt.
 • Vi har korrigerat punkten ”Ytterligare information om upphandlingsförfarandet” i informationsbegärans PDF-dokument


Anbudstjänsten

 • Vi har korrigerat funktionen "Exportera objekten till tabellkalkyleringsprogrammet" så att objekt som exporteras till Excel har samma ordningsföljd som i Anbudstjänstens användargränssnitt
 • Vi har förhindrat flera klickar på "Sänd" på anbudets sändningssida


-----------------------------------------------------------------------------

9.4.2019 Följande nya funktioner har införts i samband med uppdateringen:


DPS

För interna konkurrensutsättningar i DPS har vi lagt till en funktion via vilken man kan skriva ut mottagarna i en excel-fil. Varje leverantör skrivs ut på egen rad


Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen:


Cloudia Sourcing

 • Anbudsförfrågans dokumentpaket innehåller kontrollrapporter om myndighetsuppgifter när det gäller resursunderleverantörer och sammanslutningsmedlemmar samt sådana underleverantörer vars resurser inte används, om den upphandlande enheten har bett om en kvalificeringsutredning av dem på ESPD-blanketten.
 • Graderad poängsättning kan göras i omvänd ordning med nya kriterier. Framöver är det således möjligt att ge det lägsta värdet max poäng.
 • Den felaktiga referensen ’Upphandlingen överstiger tröskelvärdet enligt 25 § i upphandlingslagen’ i EU-upphandlingsannonsen, anbudsförfrågan för tudelat upphandlingsförfarande inom försörjningssektorn har korrigerats.


DPS

 • De leverantörer som funnits som duplikat på mottagarlistan i DPS interna konkurrensutsättningar har korrigerats.


Anbudstjänsten

 • I avsnittet ’Uppgifter om användning av andra enheters kapacitet’ eller ’Övriga anbudsgivare som tillsammans deltar i upphandlingsförfarandet’ är det nu möjligt att ta bort den första kapacitetsunderleverantören eller sammanslutningsmedlemmen från anbudet i Anbudstjänsten. Tidigare kunde uppgifter tas bort först om det andra företaget på listan.


-------------------------------------------------------------------------------

26.3.2019 Följande nya funktioner har införts i samband med uppdateringen:


På publiceringssidan för intern konkurrensutsättning i det dynamiska upphandlingssystemet har vi lagt till en länk via vilken man kan kontrollera alla mottagande leverantörers e-postadresser. På listan finns både de som skickat ansökan om deltagande och andra e-postadresser som lagts till.


Följande korrigeringar har också gjorts i samband med uppdateringen:


Cloudia Sourcing

 • Vi har korrigerat funktionen Dölj rader i jämförelsetabellen
 • Vi har korrigerat Postkriteriets förhandstitt
 • Vi har korrigerat HILMA-annonsens förhandstitt i EU-upphandlingsannonsen. I dokumentet saknades uppgifter i punkt II.2.7 uppgift om möjlighet att fortsätta annonsen samt II.2.10, II.2.11 och II.2.12, om man svarat nej på dem.
 • Vi har korrigerat kopieringen av fel EUT-nummer i EU-meddelandet om tilldelning. I EU-meddelandet om tilldelning kopieras den ursprungliga anbudsförfrågans EUT-nummer. Om det ursprungliga meddelandet hade gjorts utifrån ett annat kunde EUT-numret i vissa situationer följa med från den kopierade konkurrensutsättningen.
 • I minikonkurrensutsättningar har vi lagt till alla personer på anbudsgivarens e-postlista. Om anbudsgivaren har lagt till e-postadresser på ramavtalets e-postlista skickas information om minikonkurrensutsättningar nu också till dessa adresser.
 • Vi har redigerat jämförelsetabellen så att poängen visas i jämförelsetabellen om det i kriterierna för upphandlingsobjektet i anbudsförfrågan endast finns gemensamma kriterier för totalupphandlingen.
 • Vi har korrigerat sparandet av meddelande om tilldelning avseende kontrakt om koncessioner

Anbudstjänsten

 • Vi har korrigerat uteslutning av delområde i anbudsförfrågan med postkriterier
 • Vi har korrigerat synligheten hos ESPD:s obligatoriska uppgifter i Anbudstjänsten


-------------------------------------------------------------------------------

12.3.2019 Följande nya funktioner har införts i samband med uppdateringen:


Cloudia Sourcing

 • Bekräftelsen av publicering av informationsbegäran har korrigerats så att termer som syftar på anbudsförfrågan har ersatts med termen informationsbegäran.
 • Vi har redigerat informationstexterna "Redigera informationen i annonsen" i PUTU-upphandlingsannonser. OBS! När det gäller PUTU-annonser kan korrigeringsannonser inte publiceras i HILMA, utan korrigeringsannonsen ska göras separat direkt i HILMA.
 • Vi har korrigerat ett problem relaterat till öppnandet av jämförelsetabeller
 • Vi har korrigerat pdf-utskriften av en jämförelsetabell som bildats med nya kriterier. Anbudsgivarens totala pris saknades i utskriften. Vi har också korrigerat utskriften av prispoäng.
 • Vi har korrigerat  begränsade användarrättigheter. När man utifrån en preliminär annons skapade en upphandlingsannons bildades inga användarrättigheter för den nya annonsen.
 • Vi har korrigerat prisformelredigeraren för gamla kriterier så att kriterier som lagts till i prisformeln visas i pdf-dokumentet.


Anbudstjänsten

 • Vi har korrigerat anbudens förhandstitt så att alla priser som anbudsgivaren angett i anbudets pdf-dokument.


Tjänsten för småskalig upphandling

 • Vi har korrigerat ett problem relaterat till öppnandet av en annons om begränsad småskalig upphandling----------------------------------------------------------------------------------

26.2.2019 Följande nya funktioner har införts i samband med uppdateringen:


Cloudia Sourcing


Avtalsdelar i EU-upphandlingsannonser kan nu kopieras. Man kopierar genom att klicka på den blå knappen bredvid raderingsknappen. Filen får den kopierade delens namn_kopia. Namnet kan redigeras genom redigering av delen.Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen:

 • Bildandet av gruppriset i PDF-dokumentet om anbudet har korrigerats
 • Platsen för prisformeln i PDF-dokumentet om anbudet har korrigerats
 • Interna konkurrensutsättningar i det dynamiska upphandlingssystemet har fått fältet "minimitid under vilken anbudsgivarens anbud ska vara i kraft"
 • PDF-dokumentet om PUTU-upphandlingsannonser har kompletterats med fältet "Miniminivå(er) för eventuella obligatoriska standarder: Uppgifter och formaliteter utifrån vilka uppfyllandet av kraven kan bedömas.”
 • Nya kriteriers menypoängsättning har korrigerats. Poängen försvann från menypoängsättninen om man raderade en tom rad i menyn


------------------------------------------------------------------------------------

Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen 12.2.2019:


Cloudia Sourcing

 • Vi har korrigerat sökandet av redigeraruppgifter i databasen när det gäller upphandlingsannonser
 • Vi har korrigerat PDF-dokumentet om anbudsförfrågan. Punkterna frågor om ytterligare information och ytterligare information visades två gånger i dokumentet.

DPS

 • Vi har försett den nationella dynamiska upphandlingsannonsen med en möjlighet att lämna ett meddelande om avbrytande i HILMA.
 • Vin har korrigerat knappen för anbudsgivarens e-postlista.

Anbudstjänsten

 • Texten i punkten "Ytterligare information om frågor om ytterligare information" i upphandlingsannonsen visas nu på fliken "Frågor och svar” i Anbudstjänsten. Tidigare visades texten endast i PDF-dokumentet om anbudsförfrågan.
 • Vi har korrigerat bildandet av anbudsdokument
 • Vi har korrigerat felmeddelanden på anbudets sändningssida


---------------------------------------------------------------------------------------

Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen 29.1.2019:


DPS

 • Frågor om ytterligare information i interna konkurrensutsättningar som tilldelats en annan organisation i det dynamiska upphandlingssystemet skickar inte längre till personer på upphandlingssystemets e-postlista. E-post om frågor om ytterligare information i interna konkurrensutsättningar skickas nu endast till kontaktpersoner för interna konkurrensutsättningar.


Leverantörsregistret

* på separat beställning

 • Vi har lagt till formuläret för förenklad konkurrensutsättning i leverantörsregistret. Via leverantörsregistret kan man nu också skapa en ny anbudsförfrågan med formuläret för förenklad konkurrensutsättning.


Cloudia Sourcing

 • Vi har korrigerat prissummorna i jämförelsetabellens pdf-dokument
 • Vi har korrigerat pdf-dokumentet ”Annons om tilldelning av koncessioner". De övriga villkoren visades inte i dokumentet. TÄYTYY TARKISTAA AAMULLA
 • Vi har korrigerat delen om ändringar av korrigeringsannonser. I delen Ändringar registrerades inte ändringar i fältet II.2.7 Beskrivning av förlängning av kontrakt i EU-upphandlingsannonser.
 • Vi har korrigerat den elektroniska signaturen i upphandlingsbeslut så att den bifogade jämförelsetabellen i PDF-format öppnas korrekt * anknyter till elektronisk signatur
 • Vi har korrigerat jämförelsetabellens PDF- och Excel-fil, om priserna på objektet inte påverkar jämförelsen.


Anbudstjänsten

 • ESPD-profilen kan nu sparas snabbare i samband med sändning av anbud. Tidigare kunde det hända att en bekräftelse inte skickades till anbudsgivaren, om det tog en längre tid att uppdatera ESPD-profilen


----------------------------------------------------------------------------------

Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen 15.1.2019: 

 • Redigeringen av ramavtal har korrigerats 

 • Punkten "Hur leverantören ska ange uppgifterna om upphandlingsobjekt i Anbudstjänsten” i konkurrensutsättning med nya kriterier har korrigerats. Om man i denna valt "utan inmatningsformulär" är kriterierna eller lämplighetskraven för upphandlingsobjektet inte tillgängliga. 

 • Pdf-dokumentet i jämförelsetabellen har korrigerats så att delområdets prissummor och poäng visas i dokumentet. 


---------------------------------------------------------------------------- 

2.1.2019 Följande nya funktioner har införts i samband med uppdateringen: 


Jämförelsetabellen för konkurrensutsättningar som skapats med nya kriterier kan nu exporteras till Excel direkt från jämförelsetabellens redigeringsvy. I punkten "Exportera jämförelsetabellen till ett annat filformat" kan man nu bilda en rapport i pdf-, Excel- och HTML-format.  


Följande korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen: 


Cloudia Sourcing

 • Pdf-dokumentet i upphandlingsannonsen har korrigerats så att kriterierna för upphandlingsobjektet listas korrekt när man använder nya kriterier 

 • Formuläret Specialupphandling som understiger EU-tröskelvärdet har kompletterats med lämplighetskrav som bildats med nya kriterier i pdf-dokumentet 

 • Prisformelredigeraren för nya kriterier har korrigerats 

 • Poängberäkningen för nya kriterier har korrigerats i situationer där poäng har lagts till i villkorliga Ja/Nej-kriterier. I de totala poängen var poängantalet för villkorliga kriterier extra. 

 • Funktionen "upprätta ny annons utifrån denna och börja använda de nya kriterierna" har korrigerats så att även ytterligare information om lämplighetskrav kopieras till den nya annonsen 

 • Kopieringen av prisformler har korrigerats när man skapar en ny anbudsförfrågan utifrån en annan annons som mall. 

 • Teckenbegränsningarna i formuläret för EU-direktupphandling har ändrats. Teckenbegränsningen i punkt II.2.3 Information om Europeiska unionens fonder* är nu 400 tecken. 

DPS

 • Behandlingen av ansökan om deltagande har korrigerats så att anbudsgivaren kan återkalla ansökan om deltagande tills ansökan har behandlats. När den upphandlande enheten behandlar 
 • Punkten "Tillbaka till uppgifterna om annonsen" i jämförelsetabellen för indelad intern konkurrensutsättning i DPS har korrigerats så att länken leder till sidan för information om intern konkurrensutsättning 

 • Länken "Öppna jämförelsetabellen med alla uppgifter i pdf-format” på sidan jämförelse av anbud i intern konkurrensutsättning i DPS har korrigerats 

Tjänsten för småskalig upphandling

 • Vakttjänsten i småskalig upphandling är nu snabbare