Cloudia Sourcing uppdateras 27.11.2018 så att systemet förnyas utifrån kundresponsen. Förändringarna omfattar bland annat upphandlingsobjekt, kriterier och poängsättning i systemet samt elektronisk auktion, anbudsformulär och jämförelser.


Hur påverkar reformen befintliga annonser?


Reformen påverkar inte halvfärdiga eller redan publicerade annonser. Trots reformen går dessa annonser genom hela processen för anbudsinfordran enligt nuvarande kriterier, och jämförelsen av dem sker i den gamla jämförelsetabellen. Förändringen påverkar inte heller leverantörerna när det gäller dessa annonser.


Övriga:


Ramavtal

 • Gällande ramavtalskonkurrensutsättningar förändras inte.
 • När minikonkurrensutsättningar skapas kan man välja nya eller gamla kriterier.
 • Om man som mall använder konkurrensutsättning som skapats med nya kriterier skapas även nya minikonkurrensutsättningar alltid utifrån nya kriterier.

DPS

 • Gällande dynamiska upphandlingssystem förändras inte.
 • När interna konkurrensutsättningar skapas ska man välja nya eller gamla kriterier.
 • Om man som mall använder konkurrensutsättning som skapats med nya kriterier skapas även nya interna konkurrensutsättningar alltid utifrån nya kriterier.

Pågående förhandlingsförfarande eller begränsat förfarande

 • Inga förändringar i en pågående runda
 • För nya rundor väljer man nya eller gamla kriterier om den tidigare rundan haft gamla kriterier.
 • Om en tidigare runda har skapats med nya kriterier skapas även därpå följande rundor med nya kriterier.

Leverantörsregistret

 • Gällande register förändras inte.
 • När konkurrensutsättningar skapas ska man välja nya eller gamla kriterier.
 • Om man som mall använder konkurrensutsättning som skapats med nya kriterier skapas även nya konkurrensutsättningar alltid utifrån nya kriterier.


Skapa ny annons


När man skapar en ny annons kan man tills vidare välja om man använder nya eller gamla kriterier. När en annons skapas med nya kriterier kan man även använda nya poängsättningsalternativ i den. Även anbudsformuläret som visas för leverantörer förändras. Jämförelsen sker i en ny jämförelsetabell. Om man i annonsen väljer elektronisk auktion sker auktionen i en ny vy.
Skapa ny annons utifrån en tidigare annons eller mall


Annonser kan skapas med nya kriterier även om man använder en tidigare mall eller en annons med tidigare kriterier. Då motsvarar valen i den tidigare annonsen även valen i den nya annonsen. Välj "Skapa nytt meddelande på grundval av detta och använd det nya kriteriet” på annonsens informationssida.Centrala förändringar i reformen listas här: 27.11 Centrala förändringar i reformen