Objekt flyttas eller kopieras på samma sätt mellan delområden i upphandlingar som indelats i delar och mellan grupper i total upphandling. Man påbörjar flyttning och kopiering av objekt och kriterier med samma knapp, men sedan väljer om objekt eller kriterier ska flyttas eller kopieras.


Flyttning/kopiering av objekt i delområde (grupp) till ett annat delområde (grupp)


Om du vill flytta eller kopiera ett objekt från ett delområde (grupp) till ett annat kan du inte dra och släppa objektet utan använda verktyget för flyttning/kopiering. När du flyttar ett objekt överförs dess kriterier, som uppräknas under det, med objektet.

 • Klicka på pilen upptill i delområdet (gruppen) (Flyttning och kopiering av objekt i delområde (grupp))
 • Välj fliken "Objekt"
 • Välj vilka objekt i delområdet (gruppen) som ska flyttas eller kopieras
  • Bocka för dem du väljer
 • Välj till vilket delområde (grupp) objekten ska flyttas eller kopieras
  • Bocka för valda delområden
 • Välj om objekten ska flyttas eller kopieras
  • Klicka på Flytta
  • eller Kopiera


BILD: Bilden beskriver hur objekt flyttas från ett delområde till ett annat. I exemplet flyttas objektet ”Paketbil” från målgruppen "Personbilar" till delområdet "Paketbilar". OBS! Objektets kriterier, dvs. i detta fall "Körkilometer" flyttas med objektet till det nya delområdet. 


Flyttning/kopiering av kriterier i delområde (grupp) till ett annat delområde (grupp)


 1. Klicka på pilen upptill i delområdet (gruppen) (Flyttning och kopiering av objekt i delområde (grupp))
  • Välj fliken "Kriterier"

 2. Välj vilka kriterier i delområdet (gruppen) som ska flyttas eller kopieras
  • Bocka för dem du väljer
   • Kriterier för objekt
   • Kriterier för alla objekt
   • Allmänna kriterier
 3. Välj vart kriterierna ska flyttas eller kopieras
  • Delområde eller
  • Gemensamma kriterier
 4. Klicka på "Välj och fortsätt"


BILD: Bilden beskriver hur kriterier flyttas från ett delområde till ett annat. 


 • Välj destination för kriterierna i det valda delområdet. Ska kriterierna
  • placeras under ett visst objekt
 • Välj objekt
  • som gäller alla objekt eller
  • som allmänt kriterium för delområdet
 • Välj om kriteriet ska flyttas eller kopieras
  • Klicka på Flytta
  • eller Kopiera


BILD: Bilden beskriver hur destinationen för ett valt kriterium väljs. Efter att man valt destinationen inom delområdet väljer man om kriteriet ska flyttas eller kopieras


Flyttning/kopiering av kriterium inom delområde (grupp)


Man kan flytta kriterier genom att dra och släppa (drag&drop) endast inom samma objekt. Om man vill flytta kriterier till ett annat objekt eller till "Kriterier som gäller alla objekt inom delområdet (gruppen)" eller till Allmänna kriterier för delområdet (gruppen) ska du använda verktyget för flyttning/kopiering.

 • Välj i slutet av raden för kriteriet som du vill flytta eller kopiera "Flytta eller kopiera kriterium” i menyn Funktioner


BILD: Via knappen Funktioner i slutet av kriterieraden Körkilometer finns funktionen "Flytta eller kopiera kriterium". 


 • Välj om kriteriet ska kopieras/flyttas
  • under ett visst objekt
   • Välj objekt
  • som fråga om en post
   • välj post
  • som kriterium för alla objekt inom delområdet eller
  • som allmänt kriterium för delområdet
 • Välj om kriteriet ska flyttas eller kopieras
  • Klicka på Flytta
  • eller Kopiera


BILD: På bilden flyttas kriteriet Körkilometer till kriterium för alla objekt inom delområdet