Fråga pris


Frågat pris kan väljas för hela delområdet (gruppen), varefter man kan avvika från det enligt objekt eller göra det obligatoriskt för hela delområdet (gruppen). Förvalt i denna vy är "Priset på objekten efterfrågas och påverkar jämförelsepriset", och det kan ändras i punkten "Fråga pris"


Standardval för delområdets (gruppens) objekt 

 • Frågat pris kan fastställas på förhand för delområdet (gruppen). Detta innebär att man för hela delområdet (gruppen) fastställer ett val enligt vilket priset efterfrågas för varje objekt. Vid behov kan man avvika från valet för vissa objekt. 

 • Frågat pris kan väljas mellan tre alternativ. Valet gäller automatiskt för ett objekt som lagts till i delområdet, men det kan bytas för enskilda objekt 

  • Priset på objekten efterfrågas och påverkar jämförelsepriset 

  • Priset på objekten efterfrågas men påverkar inte jämförelsepriset 

  • Priset på objekten efterfrågas inte


Standardval för delområdet (gruppen)

 • Jämförelsepris kan också bildas samtidigt för hela delområdet (gruppen). Frågat pris väljs då för delområdet (gruppen). 

 • Frågat pris kan väljas mellan två alternativ som gäller för hela delområdet (gruppen). Då kan man för ett enskilt objekt inte välja ett annat alternativt för frågat pris.

  • Jämförelsepriset för delområdet beräknas med formel

  • Priset på delområdet efterfrågas i prisbilaga

BILD: Frågat pris fastställs för delområdet antingen objektspecifikt eller för hela delområdet


Fråga pris på objekt 

 • Skapa objekt 

 • Lägg till upphandlingsvolym (om fältet lämnas tomt antar systemet att det är fråga om 1 st.) 

 • Lägg till enhet (i vilket format anbudsgivaren anger priset) 

Se artikeln om hur upphandlingsobjekt skapas


Frågat pris på objekt kan väljas bland fem alternativ. Valet är förvalt för varje tillagt objekt enligt delområde (grupp), men det kan bytas för enskilda objekt.


    1. Priset på ett objekt efterfrågas och påverkar jämförelsepriset

 • Priset efterfrågas och systemet anger enhetspriset för upphandlingsvolymen (om den fastställts) och beräknar anbudsgivarens jämförelsepris utifrån det totala priset.

    2. Priset på objektet efterfrågas, jämförelsepriset beräknas med en formel

 • Jämförelsepris bildas för objektet med en formel som man angett

    3. Priset på objektet efterfrågas i prisbilagan

 • Det totala priset på objektet efterfrågas och en bilaga ska fogas
  • Systemet hanterar bilagan som prisinformation, vilket innebär att bilagan öppnas först när priserna jämförs i förfaranden med två kuvert.
  • I formuläret för anbudsgivare skapas fältet Fråga pris och Ladda upp bilaga
   • Det totala priset anges i prisfältet, men det multipliceras inte med upphandlingsvolymen, utan summan läggs till i jämförelsepriset som sådan

    4. Priset på ett objekt efterfrågas men påverkar inte jämförelsepriset

 • Priset efterfrågas som enhetspris, och systemet multiplicerar det med upphandlingsvolymen, men detta pris tas inte med i anbudsgivarens jämförelsepris i jämförelsetabellen.
 • Valet används när objektet är en option, vars pris man vill veta utan att påverka anbudsgivarens jämförelsepris

    5. Priset på objektet efterfrågas inte

 • Prisfält skapas inte för objektet i formuläret för anbudsgivare
  • Objektet blir rubrik för kriterierna för objektet
 • Valet kan användas om man vill ställa frågor om objektet utan att få veta priset
  • OBS! Kan till exempel användas för objekt som väljs utifrån kvalitativa kriterier

BILD: Under objektets namn kan man byta hur priset efterfrågas1. Priset på ett objekt efterfrågas och påverkar jämförelsepriset

 • Ett prisfält skapas i formuläret för anbudsgivare i vilket enhetspriset anges.

BILD: Bilden beskriver hur objekt definieras och hur det ser ut i formuläret för anbudsgivare.


2. Priset på objektet efterfrågas, jämförelsepriset beräknas med en formel 

 • Ange formelns namn som visas i formuläret för anbudsgivare 

 • Skapa numeriska kriterier för prisformeln

BILD: Man anger namnet på prisformeln för objektet, och under det anges numeriska kriterier som används när prisformeln bildas

 • Skapa prisformel i "Ändra prisformeln". I formeln kan man använda:
  • siffror (standardvärde)
   • Ange siffran i "Ange standardvärde" och klicka på + för att lägga till värdet i formeln
  • addition, subtraktion, multiplikation eller division (operatör)
  • parenteser
  • kriterier (numeriska kriterier för objekt, kriterier för delområdets (gruppens) alla objekt och allmänna kriterier för delområdet (gruppen))
   • Välj kriterium i rullgardinsmenyn
  • upphandlingsvolym
   • Lägg till upphandlingsvolym för objekt i formeln i "Lägg till upphandlingsvolym"
 • Element som lagts till i formeln visas alltid efter formeln
  • Om du vill lägga till ett element i mitten av formeln ska du klicka på föregående element i formeln, varefter elementet framhävs i blått
   • Ett nytt element blir aktivt efter det
 • Du kan tömma formeln i "Töm formeln"
  • Om du vill tömma ett element i formeln ska du klicka på det för att aktivera det och därefter välja "Ta bort det valda elementet från formeln"

BILD: Formelredigerare. I exemplet har man skapat formeln kriterium för objektet "Timpris" gånger kriterium för objektet "Tid som använts för städning".


BILD: I formuläret för anbudsgivare kan anbudsgivare räkna ut sitt jämförelsepris i "Räkna pris".3. Priset på objektet efterfrågas i prisbilagan 

 • Ange prisbilagans namn som visas för anbudsgivare i Ladda upp bilaga 

  • OBS! Här är det bra att lägga till anvisningar för bilagan och priset

BILD: I vyn för anbudsgivare visas både prisfältet och länken via vilken bilagan fogas.4. Priset på ett objekt efterfrågas men påverkar inte jämförelsepriset 

 • Ett prisfält skapas i formuläret för anbudsgivare i vilket enhetspriset anges. 

 • Priset i fältet påverkar inte jämförelsepriset

BILD: När priset inte påverkar jämförelsepriset ser anbudsgivare prisfältet och information om att priset inte påverkar jämförelsepriset.5. Priset på objektet efterfrågas inte 

 • Prisfält skapas inte för objektet i formuläret för anbudsgivare

BILD: Upphandlingsobjekt för vilka pris inte efterfrågas visas som rubrik i formuläret för anbudsgivare
Pris efterfrågas för hela delområdet (gruppen) 


När pris väljs för hela delområdet (gruppen) efterfrågas pris inte separat för enskilda objekt, utan priset bildas utifrån en formel eller ett totalt pris för delområdet (gruppen). Objekt kan dock upprättas för rubricering av kriterier.

Jämförelsepriset för delområdet (gruppen) beräknas med formeln 


Med detta alternativ kan man fråga efter totalt pris för hela delområdet (gruppen) (alternativ a) eller skapa en prisformel för delområdet (gruppen) i formelredigeraren (alternativ b).Alternativ a): Totalt pris 

 • Välj "Jämförelsepriset för delområdet beräknas med formel” i frågat pris för delområdet (gruppen) 

 • Ange prisformelns namn som visas i formuläret för anbudsgivare 

  • Det bra att här tydligt informera anbudsgivare om att det är fråga om totalt pris (fältets namn) 

 • OBS! I detta alternativ skapas ingen prisformelBILD: När totalt pris efterfrågas för delområdet (gruppen) är det bra att ge anbudsgivare tydliga anvisningar för vad som ska anges i fältetAlternativ b): Prisformel för delområde 

 • Välj "Jämförelsepriset för delområdet beräknas med formel” i frågat pris för delområdet (gruppen) 

 • Ange prisformelns namn som visas i formuläret för anbudsgivare 

 • Ange kriterier som används i prisformeln i allmänna kriterier 

 • Skapa prisformel i "Ändra prisformeln". I formeln kan man använda 

  • siffror (standardvärde) 

   • Ange siffran i "Ange standardvärde" och klicka på + för att lägga till värdet i formeln 

  • addition, subtraktion, multiplikation eller division (operatör) 

  • parenteser 

  • kriterier OBS! I formeln kan endast allmänna kriterier för delområdet användas 

   • Välj kriterium i rullgardinsmenyn 

  • upphandlingsvolym 

   • Lägg till upphandlingsvolym för objekt i formeln i "Lägg till upphandlingsvolym" 

 • Element som lagts till i formeln visas alltid efter formeln 

  • Om du vill lägga till ett element i mitten av formeln ska du klicka på föregående element i formeln, varefter elementet framhävs i blått 

   • Ett nytt element blir aktivt efter det 

 • Du kan tömma formeln i "Töm formeln" 

  • Om du vill tömma ett element i formeln ska du klicka på det för att aktivera det och därefter välja "Ta bort det valda elementet från formeln"


BILD: Kriterier som används i en gemensam prisformel för delområdet efterfrågas i "Allmänna kriterier för delområde".På bilden visas också formuläret för anbudsgivare.


Priset på delområdet efterfrågas i prisbilaga 

 • Det totala priset för delområdet efterfrågas och en bilaga ska fogas     

  • Systemet hanterar bilagan som prisinformation, vilket innebär att bilagan öppnas först när priserna jämförs i förfaranden med två kuvert. 

  • I formuläret för anbudsgivare skapas fältet Fråga pris och Ladda upp bilaga 

   • Det totala priset anges i prisfältet, men det multipliceras inte med upphandlingsvolymen, utan summan läggs till i jämförelsepriset som sådan

BILD: I den gemensamma prisbilagan för delområdet anges prisbilagans namn som visas i formuläret för anbudsgivare.