I Cloudia Contract kan man ge kriteriespecifika poäng och max poäng för pris och/eller kvalitet. Dessutom kan poängsättningsvikter (anknyter till prispoäng) fastställas för upphandlingsobjekten. Om kriteriespecifika ges till upphandlingsobjekt kan anbudsgivarens poäng bildas endast utifrån dem eller också kan poängsättningen även omfatta max poäng för pris och kvalitet som beaktas vid poängsättningen av anbudsgivarna. Om man använder prispoäng beräknas de kriteriespecifika poängen på prispoängen (i prisjämförelsen används förhållande till minsta eller linjär beräkningsmetod), och max poängen för kvalitet tilldelas den anbudsgivare som fått mest kriteriespecifika poäng (max poängen för kvalitet jämförs med formeln för förhållande till största).


Se också:

Max poäng för pris och kvalitet


Fastställ poäng för upphandlingsobjektets kriterier


Poängen fastställs genom att man i fältet för max poäng anger max poängen för kriteriet och väljer hur poängen beräknas


Sättet på vilket poängen räknas beror på typen av kriterium

 • Numeriskt
  • Förhållande till största (automatiskt)
   • (erbjudna värde/högsta angivna) * max poäng
  • Förhållande till minsta (automatiskt)
   • (lägsta angivna/erbjudna värde) * max poäng
  • Förhållande till största, linjärt (automatiskt)
   • Förhållande till största, om inget min värde angetts för kriteriet: (erbjudet värde - lägsta erbjudna värde) / (högsta erbjudna värde - lägsta erbjudna värde) * max poäng
   • Förhållande till största, om min värde angetts för kriteriet: (erbjudet värde - min värde) / (högsta angivna värde - min värde) * max poäng
  • Förhållande till minsta, linjärt (automatiskt)
   • Förhållande till minsta, om inget max värde angetts för kriteriet: (1- I(erbjudet värde - lägsta erbjudna värde)I / I(högsta erbjudna värde - lägsta erbjudna värde)I) * max poäng
   • Förhållande till minsta, om max värde angetts för kriteriet: (1- I(erbjudet värde - lägsta erbjudna värde)I / I(max värde - lägsta erbjudna värde)I) * max poäng


BILD: Poängsättningsalternativ för numeriska kriterier. I exemplet kan kriteriet Däckens storlek i tum ge 10 poäng. Menyn för poängsättningsmetoden är öppen

 • Graderad poängsättning
  • Fastställ trappsteg för poängsättningen
   • Fastställ först den övre gränsen för det lägsta trappsteget
   • Med pilen kan du lägga till fler trappsteg mellan dem
   • Kontrollera trappstegen i texten nedan


BILD: Fastställande av graderad poängsättning. I exemplet efterfrågas arbetserfarenhet med ett numeriskt kriterium. 0-2 års erfarenhet ger 0 poäng, >2-5 års erfarenhet 5 poäng och över 5 års erfarenhet 10 poäng. 

 • För kännedom
  • Manuell inmatning av poäng
   • Poängen anges i jämförelsetabellen
 • Ska laddas
  • Manuell inmatning av poäng
   • Poängen anges i jämförelsetabellen
 • Text
  • Manuell inmatning av poäng
   • Poängen anges i jämförelsetabellen
 • Meny
  • Poängen fastställs i menypoängsättningen
   • Fastställ om det finns begränsningar för valet
   • "Inga begränsningar för valet" - anbudsgivaren kan låta bli att svara eller välja ett visst antal alternativ
   • "Högst ett kan väljas" - anbudsgivaren kan låta bli att svara eller välja ett alternativ
   • "Minst ett ska väljas" - anbudsgivaren ska välja minst ett alternativ
   • "Ett ska väljas" - anbudsgivaren ska välja ett alternativ
   • Definiera valen i "Ny valrad" och poängen för den i "Poäng"


BILD: I fönstret Definition av menypoängsättning anges alternativen i menyn och poängen för dem

 • Ja/nej
  • Välj vilket svar som ger max poäng


BILD: Poängsättningsmöjligheter för kriteriet Ja/Nej. 

 • Post
  • Manuell inmatning av poäng
   • Poängen anges i jämförelsetabellen
 • Mellanrubrik
  • Kan inte poängsättas

Gemensamma kriterier och poängsättning av dem


Upphandlingen har inte indelats i delar


Poäng som har lagts till i de gemensamma kriterierna tilldelas i upphandlingar som inte har indelats i delar på de totala poängen. I jämförelsen visas poängen så här:


BILD: Jämförelsetabell över gemensamma kriterier i upphandlingar som inte har indelats i delar


Upphandlingen har indelats i delar


I upphandlingar som har indelats i delar läggs poäng i de gemensamma kriterierna på poängen för varje delområde, och då ser jämförelsen ut så här:


BILD: Jämförelsetabell över gemensamma kriterier i upphandlingar som har indelats i delar