I Cloudia Contract kallas konkurrensutsatta objekt upphandlingsobjekt oberoende av om det är fråga om varor, tjänster eller entreprenader. Upphandlingsobjekt skapas antingen i "grupper" eller "delar". Om en upphandling är indelad i delar skapar man i "Kriterier för upphandlingsobjekt" i anbudsinfordran upphandlingens delområde, under vilket upphandlingsobjekten räknas upp. Om en upphandling inte är indelad i delar skapar man i "Kriterier för upphandlingsobjekt" i anbudsinfordran en grupp, under vilken upphandlingsobjekten räknas upp. Beslutet om att indela upphandlingen i delar fattas för nationella upphandlingsannonser i avsnittet "Upphandlingsförfarande" och för EU-upphandlingsannonser i avsnittet: PUNKT II: Upphandlingsobjekt.


Anbudsgivarens elektroniska anbud bildas av två e-formulär: Lämplighetskrav och Kriterier för upphandlingsobjekt. I avsnittet "Kriterier för upphandlingsobjekt" fastställs det som upphandlas dvs. upphandlingsobjekt och hurdana dessa objekt ska vara dvs. kriterier för upphandlingsobjekt (se artikeln om kriterier för upphandlingsobjekt).


Lägg till grupp/delområde


Börja skapa upphandlingsobjekt genom att lägga till grupp eller delområde beroende på upphandlingen har indelats i delar eller inte.


Lägg till grupp (upphandlingen har inte indelats i delar)


Skapa en grupp för upphandlingsobjekten i avsnittet "kriterier för upphandlingsobjekt" genom att klicka på ”Lägg till grupp”, varefter ett redigeringsfönster öppnas.

 • Ange ett namn för gruppen
 • Fråga efter pris och antalet decimaler i priset (se artikeln om begäran om prisuppgifter)
 • Lägg till objekt och deras kriterier


BILD: Lägg till grupp i en nationell upphandlingsannons som inte är indelad i delar. 


Lägg till delområde (upphandlingen är indelad i delar)


Skapa ett delområde för upphandlingsobjekten i avsnittet "kriterier för upphandlingsobjekt" genom att klicka på ”Lägg till delområde”, varefter ett redigeringsfönster öppnas.

 • Ange ett namn för delområdet
 • Fråga efter pris och antalet decimaler i priset (se artikeln om begäran om prisuppgifter)
 • Lägg till objekt och deras kriterier


BILD: Lägg till delområde i en nationell upphandlingsannons som är indelad i delar. 


 • Följande val visas i grundläggande uppgifter om delområdet om man i avsnittet Upphandlingsförfarande valt att delanbud tillåts.
  • Välj om delanbud ska tillåtas inom delområdet
   • Om du väljer "Ja" kan anbudsgivaren välja vilka objekt inom delområdet som erbjuds
  • Välj om delområdet ska erbjudas
   • Om du väljer "Ja" kan anbudsgivaren inte låta bli att erbjuda delområdet.


BILD: Upphandlingens delområde är "Skoltransporter", där anbudsgivaren kan välja om anbudet omfattar bägge områdena.


Hantera grupper eller delområden


Hantera alla grupper eller delområden


Uppe till höger i avsnittet Kriterier för upphandlingsobjekt finns funktioner med vilka du kan hantera alla grupper/delområden samtidigt.

 • Kontrollera uppgifterna
  • Systemet markerar obligatoriska uppgifter som saknas eller motstridiga val med rött
 • Förhandsgranska
  • Förhandsgranskningen öppnas på en ny flik där du kan granska hur formuläret i avsnittet Kriterier för upphandlingsobjekt ser ut för anbudsgivaren.
  • OBS! Om upphandlingen har flera delområden eller grupper är de stängda enligt inställningarna, men du kan öppna en grupp/ett delområde genom att klicka på "Expandera gruppen >>"
 • Fält för ytterligare information om objekt
  • Med funktionen kan du på en gång lägga till fält för ytterligare information om alla upphandlingsobjekt, i vilka du kan ange ytterligare information när du sparar objektet (t.ex. förpackningsstorlek, produktkod)
 • Ladda ner upphandlingsobjekt från Excel-fil (se anvisningarna nedan)
  • Du kan importera flera upphandlingsobjekt samtidigt från Excel
 • Stäng alla grupper/delområden
  • Du kan stänga alla skapade grupper/delområden så att de visas på rader för att underlätta hanteringen
 • Öppna alla grupper/delområden
  • Du kan öppna alla skapade grupper/delområden så att all information om dem visas


BILD: Konkurrensutsättning med tre delområden. På bilden visas delområdenas gemensamma funktioner


Hantera en grupp eller ett delområde


Uppe till höger i vyn över gruppen/delområdet hittar du funktioner med vilka du kan hantera gruppen/delområdet.

 • Ta bort de valda objekten och kriterierna för gruppen/delområdet
  • Välj objekt och/eller kriterier för gruppen eller delområdet genom att bocka för rutan efter raden.
  • Klicka på den röda papperskorgen
 • Exportera valen i form av en kriteriegrupp (se artikeln om kriteriebiblioteket)
  • Välj objekt och/eller kriterier för gruppen eller delområdet genom att bocka för rutan efter raden.
  • Klicka på ikonen med ett moln och en pil
 • Kriteriebibliotek (se artikeln om kriteriebiblioteket)
  • Välj objekt och/eller kriterier för gruppen eller delområdet genom att bocka för rutan efter raden.
  • Klicka på bokikonen
 • Flytta eller kopiera objekt och kriterier till grupp eller delområde (se artikeln om flyttning och redigering av gruppens objekt och kriterier)
  • Välj objekt och/eller kriterier för gruppen eller delområdet genom att bocka för rutan efter raden.
  • Klicka på pilikonen
 • Stäng grupp/delområde
  • Stäng grupp/delområde till en rad med understrecket
 • Ta bort grupp/delområde
  • Ta bort gruppen/delområdet från anbudsinfordran genom att klicka på det röda krysset


Uppe i vyn över gruppens/delområdets objekt hittar du funktioner med vilka du kan hantera gruppen/delområdet på en gång:

 • Stäng alla objekt för gruppen/delområdet
 • Öppna alla objekt för gruppen/delområdet
 • Välj alla objekt för gruppen/delområdet
  • OBS! Du kan välja ett enskilt objekt i slutet av objektets rad


BILD: På bilden visas redigeringsmöjligheter för en enskild grupp


Upphandlingsobjekt


Du kan skapa upphandlingsobjekt manuellt eller importera dem från Excel.


Lägg till nytt objekt

 • Lägg till nytt upphandlingsobjekt genom att ange dess namn i "nytt objekt".
 • Lägg till upphandlingsvolym OBS! Om du inte anger upphandlingsvolymen behandlar systemet den som en 
 • Lägg till enhet
  • Vilken är den enhet som ska jämföras och i vilken enhet ska anbudsgivaren ange priset


BILD: På bilden har man i upphandlingsgruppen "Stål" lagt till objektet "Kamstål", och ett nytt objekt kan läggas till i "Nytt objekt". 


Redigera objekt


I slutet av objektets rad finns funktioner med vilka du kan redigera objektet.

 • Ta bort objekt
  • Ta bort objektet från gruppen/delområdet genom att klicka på det röda krysset
 • Flytta
  • Du kan flytta ett objekt till ett annat ställe inom gruppen/delområdet genom att dra och släppa raden på ett nytt ställe (Drag&drop)
  • OBS! Om du vill flytta ett objekt till andra grupper/delområden ska du uppe i vyn över gruppen/delområdet klicka på "Flytta och kopiera gruppens objekt och kriterier" (se detaljerade anvisningar här)
 • Funktioner
  • Stäng objekt
   • Stäng objektet via understrecket för att underlätta hanteringen av objekt
  • Kopiera objekt
   • Med funktionen skapar du en kopia av objektet
  • Ytterligare information om objektet
   • Med funktionen kan du lägga till text i ytterligare information om alla objekt (se Hantera alla grupper eller delområden > fält för ytterligare information om objekt)


BILD: Objektets funktioner


Ladda ner upphandlingsobjekt från Excel-fil


Du kan importera upphandlingsobjekt enligt det angivna formatet med en Excel-mall.

 • Välj ”Ladda ner upphandlingsobjekt från Excel-fil”
  • I fönstret kan du ladda ner en importmall enligt det angivna formatet: ”ladda mall”
   • Upphandlingsobjekten fastställs i importmallen enligt det angivna formatet
  • Genom att klicka på ”Välj fil” importeras mallen tillbaka till systemet
   • Genom att välja "Grupper/objekt som importeras från Excel ersätter befintliga" ersätter du uppgifterna i avsnittet om upphandlingsobjekt
   • Om du inte väljer detta alternativ visas grupperna/delområdena och objekten efter de befintliga
  •  Med "Skicka" importerar du grupperna/delområdena och objekten till anbudsinfordran


BILD: Ladda ner upphandlingens grupper/delområden och objekt från en Excel-fil i fönstret "ladda mall" och importera den till systemet genom att välja den på din dator. 


Fyll i Excel-mall enligt det angivna formatet


Excel har fält i angivet format i vilka de uppgifter som behövs fylls i. Uppgifterna i kolumn A och B i Excel ska anges, men i övrigt är fälten valfria. Om uppgifter anges överförs de till upphandlingsobjekten under rubrikerna.

 • I kolumn A definieras om raden (R) är grupp/delområde eller kod (T)
 • I kolumn B anges objektets namn
 • I kolumn C anges upphandlingsvolym
 • I kolumn D anges enhet
 • I kolumn F anges produktkod
 • Från och med kolumn G kan man skapa egna kolumner som visas som ytterligare information om upphandlingsobjekten


BILD: Exempel på hur man fyller i Excel-filen