I kriteriebiblioteket kan man spara kriteriegrupper som kan användas för både upphandlingsobjekt och lämplighetskrav. Du kan använda kriteriegrupperna i alla anbudsförfrågningar. Du kan söka kriteriegrupper med sökord.


Du öppnar kriteriebiblioteket genom att klicka på bokikonen:

 • i avsnittet Lämplighetskrav

BILD: I avsnittet Lämplighetskrav öppnar du kriteriebiblioteket genom att klicka på bokikonen

 • I avsnittet Kriterier för upphandlingsobjekt

BILD: I avsnittet Kriterier för upphandlingsobjekt öppnar du kriteriebiblioteket genom att klicka på bokikonen


Sök kriteriegrupper

 • Sök kriteriegrupp
  • Med sökord
 • Välj om du vill söka kriteriegrupper i lämplighetskrav eller upphandlingsobjekt
 • Du kan också välja kriteriegrupp (eller grupper) direkt genom att kryssa för på listan


Bifoga kriteriegrupp till anbudsförfrågan

 • Välj kriteriegrupp (OBS! Du kan granska kriteriegruppens innehåll genom att klicka på dess namn)
 • Välj om kriteriegruppen ska bli allmänt kriterium för delområdet (gruppen) eller kriterium för alla objekt
 • Bifoga kriteriegruppen till anbudsförfrågan genom att klicka på ”Bifoga” (eller i lämplighetskraven på ”Som lämplighetskrav för anbudsförfrågan”).
 • De valda kriteriegrupperna visas i fältet för kriterier för en öppen grupp eller allmänna kriterier för delområdet

BILD: Val av kriteriegrupp i kriteriebiblioteket. Välj om gruppen ska gälla för alla objekt eller läggas till som allmänna kriterier


Om du vill flytta kriterierna till ett annat objekt kan du ta del av anvisningen Flytta och kopiera objekt och kriterier.


Exportera kriteriegrupp till kriteriebiblioteket

 • Välj de kriterier av vilka du vill bilda en ny kriteriegrupp
  • Om du vill välja alla kriterier för objektet ska du på rubrikraden för objektets kriterier klicka på "välj alla kriterier för objektet"
  • Om du endast vill välja ett visst kriterium ska du endast välja det
 • Välj ”Exportera valen till en kriteriegrupp >>


BILD: Exportera kriterier till kriteriebiblioteket


 • Ange ett namn för kriteriegruppen
 • Välj typ av kriteriegrupp
  • Välj om det är fråga om en kriteriegrupp för upphandlingsobjekt (kriteriegrupp för upphandling) eller för lämplighetskrav (kriteriegrupp för lämplighetskrav)
 • Du kan ta bort kriterier genom att klicka på det röda krysset.
 • Spara gruppen


BILD: Spara kriteriegrupp i kriteriebiblioteket. 


Dela kriterier

 • Efter att du sparat kriteriet kan du dela kriteriegruppen med alla/valda upphandlande enheter.


BILD: Välj om kriteriegruppen har delats med andra upphandlande enheter


 • Välj bland alternativen:
  • Nej
  • Delad med alla upphandlande enheter
  • Delad med valda upphandlande enheter
   • Välj upphandlande enheter med vilka du vill dela kriteriegruppen i ”hittade upphandlande enheter >>”
 • Välj upphandlande enheter och flytta dem med pilen till rätt kolumn. Välj därefter Spara


Administration av kriteriegrupper

 • Du kan administrera kriteriegrupper i kriteriebiblioteket genom att klicka på kriteriegruppens namn

BILD: Välj kriteriegrupp som du vill redigera

 • I redigeringen av kriteriegrupper kan du ta bort kriterier och lägga till sökord för kriteriegruppen med "lägg till produktkoppling genom att ange fri text", varefter sökningen av kriteriegrupper även omfattar denna kriteriegrupp
 • I redigeringsvyn kan du också dela kriteriegrupper med valda upphandlande enheter

BILD: Redigeringsvy över kriteriegrupper