Granska lämplighetskraven via ögonikonen.  


BILD: Öppna granskningsfönstret genom att klicka  ögonikonen.  Du ser hur lämplighetskraven visas för anbudsgivaren i leverantörsportalen.  


BILD: Anbudsgivarens vy över lämplighetskraven