I lämplighetskraven fastställs krav eller andra frågor relaterade till anbudsgivaren eller anbudet. Av de uppgifter som fastställts i avsnittet bildas automatiskt en formulärsida på fliken "Lämplighetskrav” på Tarjouspalvelu.fi där anbudsgivaren svarar på frågorna. 


Inledning 


Du kan välja inledning för lämplighetskraven bland färdiga texter eller skriva text i textfältet. 


Skapa lämplighetskrav 


Skapa nytt lämplighetskrav genom att ange det i ”nytt krav”  


BILD: Lämplighetskrav 


Välj typ av fält för lämplighetskravet 

 • Numerisk
  • Anbudsgivaren anger numeriska uppgifter 
  • Välj fältets suffix dvs. enhet 
  • Minimi- och/eller maximivärden kan fastställas   
  • Kan anges som obligatoriska i punkten ”inmatning krävs” 
  • Antalet decimaler i värdet som anbudsgivaren anger kan begränsas


BILD: Fastställande av numeriska kriterier 


 • För kännedom 
  • Information till anbudsgivare, svar begärs inte 
 • Ska laddas 
  • Anbudsgivaren laddar filen 
  • Kan anges som obligatorisk i punkten ”laddning krävs” 
 • Text 
  • Fri text för anbudsgivaren 
  • Kan anges som obligatorisk i punkten ”inmatning krävs” 
  • Max längd (X tecken) kan fastställas för svar 
  • Kan fastställas om anbudsgivarens svar ska anges  
   • på en rad 
   • flera rader 
   • eller en eller flera rader


BILD: Fastställande av textuella kriterier


 • Meny 
  • Rullgardinsmeny där leverantören kan välja lämpligt alternativ 
  • Begränsningar kan fastställas för anbudsgivarens optioner:  
   • Inga begränsningar 
    • anbudsgivaren kan välja så många alternativ som den vill eller låta bli att svara på frågan 
   • Välj högst ett 
    • anbudsgivaren kan välja ett alternativ eller låta bli att svara på frågan 
   • Välj minst ett 
    • anbudsgivaren ska välja ett eller flera alternativ (frågan är då obligatorisk) 
   • Välj ett 
    • anbudsgivaren ska välja ett alternativ (frågan är då obligatorisk) 
  • Lägg till menyalternativ med ikonen ”ny valrad” 


BILD: Fastställande av menykriterier


 • Ja/nej 
  • Anbudsgivaren svarar ja eller nej 
  • Frågan kan vara obligatorisk eller valfri 
  • Svaret ja eller nej kan fastställas som obligatoriskt  
  • Villkorliga kriterier kan skapas för kriterier 
   • Med valet "Innehåller "Ja" villkorliga kriterier" kan man fastställa en ny fråga som öppnas för anbudsgivaren om svaret på den ursprungliga frågan är "Ja" 
   • Med valet "Innehåller "Nej" villkorliga kriterier" kan man fastställa en ny fråga som öppnas för anbudsgivaren om svaret på den ursprungliga frågan är "Nej"


BILD: Fastställande av Ja/Nej-kriterier. I exemplet finns ett Ja/Nej-kriterium, där svaret Nej öppnar en ny fråga. 


 • Post 
  • Man skapar frågor som anbudsgivaren ska svara på x gånger (t.ex. Referenser) 
   • Skapa frågorna/kriterierna under varandra i "Postens kriterier" 
  • Man kan fastställa hur många gånger minst och/eller högst anbudsgivaren ska svara på frågorna 
   • Frågan är valfri, om inga värden fastställs för dem 
  • Anbudsgivaren kan lägga till nya frågor i "Lägg till svarsrad>>” i Anbudstjänsten


BILD: Fastställande av kriterier för post och hur kriteriet ser ut för anbudsgivaren. 


 • Mellanrubrik 
  • Mellanrubriker som strukturerar och förtydligar kraven 


Redigera lämplighetskrav 


Redigera alla krav 


 • Ta bort valda krav samtidigt genom att klicka på det röda krysset 
  • Välj i ändan av raden de krav som du vill ta bort
 • Exportera valen till en kriteriegrupp  
  • Välj de kriterier som du vill spara som grupp i kriteriebiblioteket (Se anvisningarna för kriteriebiblioteket) 
 • Du kommer till kriteriebiblioteket via bokikonen 
  • Från kriteriebiblioteket kan du hämta en färdig lämplighetskravgrupp för upphandlingen 


BILD: Alternativ för redigering av lämplighetskrav 


Redigera enskilda krav 

 • Du kan ta bort kriterier genom att klicka på det röda krysset 
 • Du kan ordna lämplighetskrav genom att dra och släppa (drag and drop) kriterier på rätt ställe. Menyn Funktioner 


 • Menyn Funktioner finns i varje lämplighetskrav och dess kriterium 
 • Stäng kriteriet 
  • Ytterligare information om lämplighetskravet döljs (visar endast rubriken för lämplighetskravet) 
  • För att redigera lämplighetskravet på nytt ska du först öppna det via ikonen – öppna alla krav


BILD: Lämplighetskravens funktioner


 • Flytta eller kopiera kriterier 
  • Du kan flytta lämplighetskrav till ett annat ställe eller kopiera dem 
  • En lista över de ställen till vilka krav kan flyttas eller kopieras öppnas i ett separat fönster 
   • Flytta eller kopiera kravet Ja/Nej som villkorligt kriterium 
    • Lägg till "Ja" 
    • Lägg till "Nej" 
   • Genom att välja "Som nytt krav" kan du kopiera kravet som nytt krav


BILD: Kopiera lämplighetskrav som nytt krav


 • Du kan ange ytterligare information om kriteriet via kvadratikonen  
  • I Anbudstjänsten visas ytterligare information för leverantören bakom frågetecknet vid kriter


BILD: Lägg till ytterligare information om kriterium