* Funktion på extra beställning med vilken man kan hämta rapporten tilaajavastuu.fi direkt från leverantörsuppgifterna.


Man kan hämta rapporten tilaajavastuu.fi om enskilda leverantörer från "Mottagna anbud":


Bild: Hämta rapporten tilaajavastuu.fi från leverantören.


Utifrån informationskällorna i systemet Tilaajavastuu.fi visar systemet om anbudsgivaren har fullgjort sina skyldigheter enligt lagen om beställaransvar eller om de bör kontrolleras.


Om du klickar på ikonen för Leverantörens åtaganden och skyldigheter kan du ta del av beställaransvarsrapporten om leverantören. Rapporten sparas i dokumentpaketet i Cloudia Konkurrensutsättning.


Bild: Öppna rapporten tilaajavastuu.fi.


Bild: Status enligt registret Pålitlig Partner. 


Rapporten tilaajavastuu.fi på fliken Dokument


På fliken Dokument kan du läsa beställaransvarsrapporten om leverantören.

  • Välj "Beställaransvarsrapport" för att öppna den i ett separat fönster.
  • Datumet och klockslaget anger när beställaransvarsuppgifterna har kontrollerats (i hanteringen av mottagna anbud)Bild: Fliken Dokument.