Skapa ny minitävling


 • I fönstret "Information om ramavtalet" väljer du "Skapa ny minitävling"
  • Därefter öppnas en lista över objektgrupper eller -rader som konkurrensutsatts i ramavtalet och leverantörer som valts till dem.
 • Kryssa för de målgrupper eller -rader som du vill ha med i minitävlingen.
 • Välj typ av anbudsinfordran:
  • Skapa ny från en tom mall.
   • Här skapas anbudsinfordran utifrån en tom mall.
  • Skapa på basis av detta ramavtal.
   • Här öppnas ett formulär med information om ramavtalet.
  • Skapa baserat på en tidigare minianbudstävling.
   • Uppgifterna i anbudsinfordran kopieras från en tidigare minitävling.
    • Du väljer den tidigare minitävlingen i rullgardinsmenyn.Minitävlingar följer på det stora hela samma process som andra konkurrensutsättningar. Processen består av följande faser:


Upprättande av anbudsinfordran


 • Mottagarna av anbudsinfordran i minitävlingar är automatiskt samma leverantörer som i ramavtalet (enligt de objekt till vilka de valts)


OBS! Vid minitävlingar fastställs inte längre följande uppgifter när anbudsinfordran upprättas: typ av upphandling, upphandlingsförfarande, kvalifikationer, CPV-kod och upphandlingens huvudsakliga genomförandeplats (NUTS-kod). 


Funktioner i aktiv underrättelse

Mottagna anbud

Jämförelse av anbud

Kontraktstilldelning

Upphandlingskontrakt


OBS! Minitävlingar länkas automatiskt till konkurrensutsättningen av ett visst ramavtal.Lägga till mall för minitävling


När användaren har upprättat anbudsinfordran för konkurrensutsättning av ramavtal kan den sparas som mall. Mallen kopplas automatiskt till ifrågavarande ramavtal och är det enda alternativet för minitävling inom ifrågavarande ramavtal.


OBS! För att spara anbudsinfordran som mall för minitävling ska anbudsinfordran ha status "pågående".


Lägg till mallen för minitävling genom att klicka på "Mallar för minitävling".

 • Klicka på "Lägg till ny mall".
  • Om ramavtalet har minitävlingar med status "pågående" visas de i fönstret som öppnas.
 • Välj mall genom att aktivera rutan framför dess namn.
  • Klicka därefter på "Bifoga".

 

  

 


De bifogade mallarna visas under "Mallar för minitävlingar". 

 • Du kan redigera en mall genom att klicka på redigeringsikonen (verktyg i kors). 
 • Du kan radera en mall genom att klicka på krysset. 
 • Du kan lägga till en ny mall genom att klicka på "Lägg till ny mall".    OBS! Minitävlingar kan inte publiceras direkt via redigeringsvyn för mallar.


Låsning av kriterier


"I mallen för minikonkurrensutsättning finns avsnitt 7 ""Låsning av kriterier"" där du kan låsa upphandlingsobjekt och -kriterier. Med hjälp av låsning kan du styra dem som skapar minikonkurrensutsättningar att skapa interna minikonkurrensutsättningar enligt ramavtalet. 

 • Förhindra nya målgrupper
  • Nya målgrupper kan inte läggas till i minikonkurrensutsättningen
 • Obligatoriskt att fråga om målgruppens pris
  • Valet gör det obligatoriskt för minikonkurrensutsättningen att fråga om pris för alla produkter/tjänster inom upphandlingsområdet
 • Produkter/Tjänster: Låst
  • Valet låser fälten för produkten/tjänsten så att de inte kan redigeras eller kompletteras i minikonkurrensutsättningen
 • Kriterier: Låst
  • Valet låser kriterieraden så att denna rad inte kan redigeras i minikonkurrensutsättningen.
 • För numeriska kriterier kan man fastställa min och max gränsvärden
  • Om min och max gränsvärden har fastställts för mallen kan man i minikonkurrensutsättningen ändra värdena inom ramen för min och max gränsvärdena."Skapa minitävling utifrån en mall.

  

När mallar för minitävlingar har sparats för ramavtal kan en ny minitävling skapas på följande sätt.

  

Klicka på "Skapa ny minitävling". 

 • Klicka på mall i rullgardinsmenyn under "Välj mall". 
  • Därefter kommer du till vyn där du kan skapa en upphandlingsannons.