När man publicerar en EU-upphandlingsannons från Cloudia Konkurrensutsättning ska man beakta den tid som Hilmas och TED:s kontrollprocess kräver.


  • Om annonsen publiceras på en vardag före kl. 12.00 behandlar Hilma den och skickar den till TED efter godkännandet samma dag.
    • Från detta tar det högst 48 timmar tills annonsen blir synlig i Hilma och Anbudstjänsten.


  • Om annonsen publiceras efter kl. 12.00 behandlar Hilma den och skickar den till TED efter godkännandet följande vardag.
    • Från detta tar det högst 48 timmar tills annonsen blir synlig i Hilma och Anbudstjänsten.

Tidsfristen börjar löpa dagen efter att annonsen skickats till TED. Det gäller att komma ihåg detta, så att Hilma inte förkastar annonsen på grund av en alltför kort tidsfrist. På webbplatsen Hankinnat.fi finns en tabell över tidsfristerna: Tabell över tidsfrister

Om Hilma förkastar upphandlingsannonsen informeras den upphandlande enheten om detta per e-post. Samma e-postmeddelande skickas också till Cloudia support för kännedom. Cloudia support återställer meddelandet som halvfärdigt inom två timmar från mottagandet. Den upphandlande enheten behöver inte separat kontakta Cloudia support.


Att notera i synnerhet när korrigeringsannonser publiceras:


När en korrigeringsannons publiceras om en EU-upphandlingsannons ska man beakta att korrigeringsannonsen inte kan publiceras om annonsens tidsfrist går ut innan den gått igenom Hilmas och TED:s kontrollprocess. Om detta är fallet ska man lämna in en annons om avbrytande och därefter en ny upphandlingsannons.


Om Hilma förkastar korrigeringsannonsen informeras den upphandlande enheten om detta per e-post. Den upphandlande enheten ska kontakta Cloudias support för att återställa annonsen som halvfärdig.