Hilma-anvisning för allmän öppenhetsannons:


Formuläret kan användas för att meddela om till exempel följande arrangemang:

 • stöd beviljade av offentliga samfund;
 • en anknuten enhets avsikt till utförsäljning som avses i 15 och 16 § i upphandlingslagen;
 • meddelande enligt kollektivtrafiklagen (kommande trafikbalken);
 • meddelande om försäljning av fastighet;
 • meddelande om att processen för samhällsomfattande tjänster börjar;
 • konkurrensutsättning av sådana avtal av blandad karaktär som inte omfattas av tillämpningsområdet för upphandlingslagstiftningenTyp av annons

 • Välj typ av annons bland följande alternativ:

            A) Med hjälp av denna annons utannonseras avsikt till utförsäljning enligt 15 § i lagen om offentlig upphandling och koncession

 B) Med hjälp av denna annons utannonseras avsikt till utförsäljning av verksamhet som de upphandlande enheterna utövar tillsammans enligt 16 § i lagen om offentlig upphandling         och koncession

            C) Med hjälp av denna annons utannonseras andra arrangemang
Följande uppgifter ska anges i punkten:

 • Den upphandlande enhetens kontaktuppgifter (obligatoriska punkter har märkts med asterisk [*])
 • Anbuden eller ansökningarna om deltagande ska göras/inlämnas
 • Den upphandlande enhetens karaktär


Anvisningar för punkten finns här.Om alternativ A eller B valts i avsnittet "typ av annons" ser fälten i formuläret ut på följande sätt.


I avsnittet Annonsens innehåll anges följande uppgifter:

 • Namnet på objektet i annonsen
 • Objektets ID eller referensnummer
  • Systemet ger ett ID-nummer som kan redigeras vid behov.
 • Beskrivning av den anknutna enhetens planerade affärsverksamhet, som hänför sig till andra parter än de upphandlande enheter som utövar bestämmande inflytande över den anknutna enheten.
  • I punkten kan man i rullgardinsmenyn välja en förhandssparad text eller skriva en helt ny text.
  • Om man vill spara en ny text bland förhandssparade texter ska man kryssa för "Spara". Därefter ger man ett namn åt texten i fältet som öppnas.
 • Beskrivning av den ovan presenterade verksamhetens starttidpunkt.Uppskattat värde på objektet 

 • I fältet anges antingen exakt värde eller ett prisintervall med siffror utan mellanslag eller decimaler.Huvudsaklig plats för genomförande av objektet i annonsen (NUTS-kod) 

Välj huvudsakligt ställe för genomförande genom att klicka på "Lägg till rad" (NUTS-koodi-Nomenclature of Territorial Units for Statistics)

 • Välj kod genom att kryssa för rutan.
 • Kodernas undernivåer öppnas med pilknappen.
 • Du kan radera en kod i formuläret genom att klicka på den röda X-knappen.Uppskattning av varaktigheten för den ovan beskrivna tjänsten 

OBS! Om man som typ av annons valt alternativ B är rubriken för punkten "Uppskattning av längden på den ovan presenterade tjänsten".

 • Ange datum eller tidsintervall i punkten.
  • Datum kan antingen läggas till direkt enligt mallen dd.mm.åååå eller genom att hämta datumet via kalenderikonen.Om alternativ C valts i avsnittet "typ av annons" (Med hjälp av denna annons utannonseras andra arrangemang) ser fälten i formuläret ut på följande sätt.


I avsnittet Annonsens innehåll anges följande uppgifter:

 • Namnet på objektet i annonsen
 • Objektets ID eller referensnummer
  • Systemet ger ett ID-nummer som kan redigeras vid behov.
 • Beskrivning av objektet i annonsen
  • I punkten kan man i rullgardinsmenyn välja en förhandssparad text eller skriva en helt ny text.
  • Om man vill spara en ny text bland förhandssparade texter ska man kryssa för "Spara". Därefter ger man ett namn åt texten i fältet som öppnas.Uppskattat värde på objektet (exklusive moms)

 • I fältet anges antingen exakt värde eller ett prisintervall med siffror utan mellanslag eller decimaler.
  • Vid behov kan preliminärt värde eller prisintervall publiceras.
  • ”Nej” är förvalt.Huvudsaklig plats för genomförande av objektet i annonsen (NUTS-kod)

Välj huvudsakligt ställe för genomförande genom att klicka på "Lägg till rad" (NUTS-koodi-Nomenclature of Territorial Units for Statistics)

 • Välj kod genom att kryssa för rutan.
 • Kodernas undernivåer öppnas med pilknappen.
 • Du kan radera en kod i formuläret genom att klicka på den röda X-knappen.Beräknad tidpunkt för annonserat objekt

 • Ange datum eller tidsintervall i punkten.
  • Datum kan antingen läggas till direkt enligt mallen dd.mm.åååå eller genom att hämta datumet via kalenderikonen.
Om alternativ A eller B valts i avsnittet "typ av annons" ser fälten i formuläret ut på följande sätt.


I detaljerade uppgifter om objektet anges följande uppgifter:

 • Krav på enheter som svarar på annonsen.
 • Intyg och utredningar utifrån vilka uppfyllandet av lämpligheten bedömsOm alternativ C valts i avsnittet "typ av annons" (Med hjälp av denna annons utannonseras andra arrangemang) visas dessutom följande punkter i formuläret.


Ett begränsat antal deltagare väljs för förfarandet

 • "Ej valts” är förvalt värde i punkten.
 • Om man väljer "Ja" ska antalet deltagare anges med siffror i fältet som öppnas.Kriterium för val

 • Om val ingår i förfarandet anges kriterierna i textfältet.Tidsfrist

 • Ange datum i punkten.
  • Datum kan antingen läggas till direkt enligt mallen dd.mm.åååå eller genom att hämta datumet via kalenderikonen.Ytterligare information

 • I textfältet kan man ange andra uppgifter om arrangemanget.
Man kan lägga till bilagor och länkar i annonsen.

 • Bilagor kan läggas till med funktionen "Lägg till ny bilaga".
 • Länkar kan läggas till med funktionen "Lägg till ny länk".

Flera bilagor och länkar kan läggas till.Se också anvisningen bilagor och länkar.Fastställ personen/personerna som ska underteckna annonsen.

 • Annonsens undertecknare kan läggas till genom att
  • Välja person i förhandssparmenyn, varvid alla de personer som har användarlicens för Cloudia Konkurrensutsättning kan väljas.
  • Klicka på länken "Lägg till ny person" och ange undertecknarens för- och efternamn samt titel.
 • En person som lagts till kan raderas med krysset på röd botten.

I avsnittet Förhandsgranska och publicera kan du granska annonsens uppgifter enligt avsnitt.

 • Genom att klicka på avsnittets namn öppnas uppgifterna i avsnittet för granskning.
  • Om alla obligatoriska uppgifter i avsnittet har angetts syns ett grönt tecken i slutet av raden.
  • Om obligatoriska uppgifter saknas i avsnittet visas texten ”obligatoriska uppgifter saknas”.
   • Genom att klicka på avsnittets namn öppnas uppgifterna, och de punkter i vilka obligatoriska uppgifter saknas är märkta med rött.
    • Genom att klicka på den röda texten ”obligatorisk uppgift” kommer du direkt till den punkt i vilken uppgiften ska anges.Förhandsgranska

 • Klicka på ”Förhandsgranska Hilma-annons”.
  • Du ser hela HILMA-annonsen i förhandsgranskningsvyn.


OBS! Förhandsgranskning av HILMA-annonser kan endast väljas när organisationen har tillgång till HILMA-integration och miljön har produktionsstatus (HILMA-integration har aktiverats).


Skriv ut/spara

 • Du kan skriva ut annonsen med din skrivare.
 • Du kan spara annonsen i PDF-format.
 • Du kan skicka annonsen till förhandsgranskning och be om kommentarer om den (se också kommentarer)


Publicera/skicka (Välj publiceringsobjekt)

 • Välj annonsens publiceringsobjekt.
  • Anbudstjänsten
  • Hilma
  • Skicka per e-post
 • När de val som behövs har gjorts ska du klicka på "OK, publicera".