Upphandlande enheten och kontaktinformasjon

 • Fyll i den upphandlande enhetens kontaktuppgifter.

            * obligatoriska fält


Kontaktuppgifterna är ifyllda på förhand enligt uppgifterna i systemet, och de kan redigeras vid behov.
NUTS-kod (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)

 • Välj organisationens NUTS-kod i fönstret som öppnas med knappen.
  • Välj kod genom att kryssa för rutan.
  • Öppna kodernas undernivåer med pilknappen.
  • Du kan radera en kod i formuläret genom att kryssa för den röda X-knappen.Internetadress(er)

 • I Internetadress anges organisationens internetadressDeltagande samhällen

 • Välj "Lägg till kontaktuppgift”.
  • Ange samfundets uppgifter genom att klicka på den blå pennikonen.
   • När du klickar på ikonen på nytt stängs uppgifterna om samfundet.
   • Om du vill radera ett samfund från formuläret ska du klicka på den röda X-knappen.
 • Klicka på ”Välj samfund”.
  • I fönstret som öppnas ska du välja ett eller flera samfund eller samfundsgrupper som sparats på förhand.
  • De valda samfunden listas i formuläret.
   • Om du vill granska uppgifterna om ett samfund som lagts till ska du klicka på den blå pennikonen. Då visas uppgifterna i formuläret.
   • När du klickar på ikonen på nytt stängs uppgifterna om samfundet.
   • Om du vill radera ett samfund från formuläret ska du klicka på den röda X-knappen.Typ av upphandlande enhet

* obligatoriska fält

 • Välj den upphandlande enhetens karaktär.
 • Om du väljer "Annan” öppnas ett fält i vilket uppgifter kan anges.
Upphandlingsobjekt

* obligatoriska fält

 • Ange ett namn för upphandlingen.*
 • Systemet anger ID automatiskt. ID kan redigeras.
 • Du kan välja beskrivning av upphandlingen bland de förhandssparade texterna eller genom att lämna en beskrivning i textfältet.Huvudobjekt

* obligatoriska fält

 • Klicka på ”Välj CPV-kod” för att öppna fönstret med optioner.
  • Välj kod genom att bläddra eller med sökfunktionen.
   • Öppna kodernas undernivåer med pilknappen.
   • Välj kod genom att kryssa för rutan.
   • Välj ”CPV-kompletterande beteckning” på samma sätt.
  • Med funktionen Lägg till rad kan du lägga till ett nytt tilläggsobjekt.Upphandlingskategori

* obligatoriska fält

 • Välj typ av upphandling
  • Upphandling av varor
  • Tjänster
  • Utbildningstjänster som samordnad upphandling (Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 6 kap. 3 §)
  • Byggentreprenad
  • Planeringstävling


Det totala värdet av kontraktet 

 • Ange exakt värde eller prisintervall.
 • Ta ställning till om värdet inkluderar moms.
  • "Nej" är förvalt.Upphandlingens primära genomförandeplats

 • Välj huvudsakligt ställe där upphandlingen genomförs genom att klicka på "Lägg till rad" (NUTS-koodi-Nomenclature of Territorial Units for Statistics)
  • Välj kod genom att kryssa för rutan.
  • Öppna kodernas undernivåer med pilknappen.
  • Du kan radera en kod i formuläret genom att kryssa för den röda X-knappen.Namn och adress på valda leverantörer

 • Klicka på "Lägg till".
  • Du kan lägga till leverantörens kontaktuppgifter genom att klicka på pennikonen på blå botten. • Ange leverantörens kontaktuppgifter.
 • Välj NUTS-kod.
 • Ange leverantörens eventuella internetadress.
Upphandlingsförfarande

* obligatoriska fält

 • Välj upphandlingsförfarande
  • Direktupphandling
   • Motivera direktupphandlingen i fältet som öppnas.
  • Upphandlingen omfattas inte av tillämpningsområdet för lagen om offentlig upphandling och koncession.
   • Motivera i fältet som öppnas varför upphandlingen inte omfattas av tillämpningsområdet för upphandlingslagen.
 • Ange eventuella tilläggsuppgifter.
Uppgifter om ändringssökande

* obligatoriska uppgifter

 • Fyll i adressuppgifterna.
 • Om du väljer ”Återställ marknadsdomstolens kontaktuppgifter” kommer marknadsdomstolens uppgifter från systemet.