Förfrågan om information följer samma mall som den nationella upphandlingsannonsen. Skillnaderna finns i punkt 3. ”Upphandlingsförfarandets detaljerade villkor”Upphandlingsförfarandets detaljerade villkor

* obligatoriska fält

  • Ange sista datum för mottagande av anbud eller ansökan om deltagande.
  • Ange ytterligare information vid behov.Tid under vilken anbudsgivarens anbud åtminstone ska gälla

* obligatoriska fält

  • Ange minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud.
    • Välj datum med kalenderknappen, eller
    • Ange längden i månader.Krav på kandidaters eller anbudsgivares lämplighet

  • Ange kraven på kandidaternas eller anbudsgivarnas lämplighet vid behov.Intyg och utredningar utifrån vilka uppfyllandet av kraven bedöms

  • Ange intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms.Krav i samband med användning av en elektronisk katalog

  • Ange kraven i samband med användning av en elektronisk katalog vid behov.