Upphandlingsförfarande

* obligatoriska fält

 • Välj upphandlingsförfarande
  • Öppet förfarande
  • Selektivtt förfarande
  • Förhandlat förfarande
  • Designstävling
  • Konkurrenspräglad dialog
  • Annat
  • InnovationspartnerskapEtt ramavtal upprättas genom förfarandet (Ramavtal)

* obligatoriska fält

 • Välj ”Ett ramavtal upprättas genom förfarandet” vid behov.
  • Om alternativet väljs fastställs annonsen som ramavtal, och systemets ramavtalsegenskaper kan genomföras senare (t.ex. ramavtalets interna minikonkurrensutsättningar).
  • Fyll i uppgifterna om ramavtalet vid behov.Vid konkurrensutsättningen av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion (Elektronisk auktion)

 • Välj ”Vid konkurrensutsättningen av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion” vid behov.
 • Efter att valet har sparats öppnas fliken "Elektronisk auktion" som ska fyllas i.
Upphandlingsobjektet är indelat i delar

OBS! Denna punkt gäller endast annonser som upprättats med de nya kriterierna 

 • Välj om upphandlingsobjektet är indelat i delar 
  • Om du väljer ja bildas delområden i kriterierna för upphandlingsobjektet, och för varje delområde kan du välja egen leverantör 
   • Om upphandlingen är indelad i delar kan delanbud tillåtas 
  • Om du väljer nej behandlas upphandlingen som total upphandling. I avsnittet Kriterier för upphandlingsobjekt kan du skapa grupper, men valet av leverantörer görs gemensamt för hela upphandlingen. 
   • Om upphandlingen inte är indelad i delar tillåts delanbud inteDelanbud per objektsgrupp tillåts

* obligatoriska fält

 • Välj om delanbud enligt målgrupp tillåts.
  • ”Nej” är förvalt i punkten.
  • Om du väljer ”Ja” är delanbud enligt målgrupp tillåtna, och anbudsgivarna kan helt låta bli att erbjuda upphandlingens målgrupper. Detta innebär att de kan stänga upphandlingens målgrupper/objektsrader som icke-erbjudna i Anbudsportalen, men alla upphandlade objekt inom målgruppen ska dock erbjudas.

OBS! Om man vill tillåta delanbud inom målgruppen används detta kommando på fliken ”Kriterier för upphandlingsobjektet” i redigeringsvyn för målgruppen ”Delanbud enligt målgrupp tillåtna”.Alternativa anbud accepteras

* obligatoriska fält

 • Välj om alternativa anbud ska accepteras.
  • ”Nej” är förvalt i punkten.
  • Om du väljer ”Ja” införs ifrågavarande text i anbudsinfordrans pdf-dokument.Anbud som inte motsvarar anbudsinfordran tas emot

* Extra funktion

 • Välj om anbud som inte motsvarar anbudsinfordran accepteras.
  • ”Nej” är förvalt i punkten.
  • Om man väljer ”Ja” visas ifrågavarande text i anbudsinfordrans pdf-dokument och alla kontroller relaterade till kriterierna raderas från systemet, vilket innebär att anbudsgivaren inte behöver uppfylla minimikraven i anbudsinfordran för att kunna lämna in anbud.


Upphandlingen är reserverad för arbetscentraler eller för implementering i arbetsprogram

* obligatoriska fält

 • Välj vid behov Upphandlingen reserveras för arbetscentraler eller genomförs i anslutning till arbetsprogram
  • ”Nej” är förvalt i punkten.
  • Om du väljer ”Ja” införs ifrågavarande text i anbudsinfordrans pdf-dokument.Ytterligare information om upphandlingsförfarandet

 • Precisera här vid behov upphandlingen eller förfarandet.Upphandlingsförfarandets detaljerade villkor

* obligatoriska fält

 • Ange tidsfristen för mottagning av anbud eller ansökan om deltagande.
 • Ange ytterligare information vid behov.Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud

* obligatoriska fält

 • Ange tiden under vilken anbudsgivarens anbud åtminstone ska gälla.
  • Välj datum med kalenderknappen, eller
  • Ange längden i månader.Kandidaters eller leverantörens lämplighetkrav

 • Ange kraven på kandidaternas eller anbudsgivarnas lämplighet vid behov.Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

 • Ange intyg och utredningar utifrån vilka uppfyllandet av kraven bedömsGrund för totalekonomisk förmånlighet

* obligatoriska fält

 • Välj grund för totalekonomisk förmånlighet.
  • Förmånligaste pris
  • Lägsta kostnader
  • Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
   • Jämförelsegrunderna nedan
    • Välj "Lägg till rad"
    • Ange grunder och viktning. • Jämförelsegrunderna anges i anbudsinfordran.


Krav i samband med använding av en elektronisk katalog

 • Ange krav på användning av den elektroniska förteckningen vid behov.