Upphandlingsobjekt

* obligatoriska fält

 • Ange ett namn för upphandlingen.*
 • Systemet anger ID automatiskt. ID kan redigeras.
 • Du kan välja beskrivning av upphandlingen bland de förhandssparade texterna eller genom att lämna en beskrivning i textfältet.Huvudobjekt

* obligatoriska fält

 • Klicka på ”Välj CPV-kod” för att öppna fönstret med optioner.
  • Välj kod genom att bläddra eller med sökfunktionen.
   • Öppna kodernas undernivåer med pilknappen.
   • Välj kod genom att kryssa för rutan.
   • Välj ”CPV-kompletterande beteckning” på samma sätt.
  • Med funktionen Lägg till rad kan du lägga till ett nytt tilläggsobjekt.Typ av upphandling

* obligatoriska fält

 • Välj typ av upphandling
  • Upphandling av varor
  • Tjänster
  • Utbildningstjänster som samordnad upphandling (Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 6 kap. 3 §)
  • Byggentreprenad
  • PlaneringstävlingUppskattat värde eller kostnadsram exkl. moms

* obligatoriska fält

 • Ange exakt värde eller prisintervall.
 • Välj om det estimerade värdet eller prisintervallet ska publiceras i formuläret för anbudsinfordran.
  • Förvalt värde är ”Nej”.
 • Upphandlingen överstiger tröskelvärdet enligt 25 § i upphandlingslagen.
  • Valet uppdateras automatiskt ”Ja/Nej”.Upphandlingens primära genomförandeplats

 • Välj huvudsakligt ställe där upphandlingen genomförs genom att klicka på "Lägg till rad" (NUTS-koodi-Nomenclature of Territorial Units for Statistics)
  • Välj kod genom att kryssa för rutan.
  • Öppna kodernas undernivåer med pilknappen.
  • Du kan radera en kod i formuläret genom att kryssa för den röda X-knappen.Upphandlingskontraktets giltighetsperiod

 • Ange upphandlingens giltighetstid vid behov.


Information om mögliga altervativ

 • Välj om avtalet har optioner för ytterligare upphandling.
 • Om avtalet har optioner för ytterligare upphandling ska du i fältet som öppnas ange en beskrivning och preliminär längd.