Kontaktinformation för den upphandlande enheten


 • Fyll i den upphandlande enhetens kontaktuppgifter.

            * obligatoriska fält


Kontaktuppgifterna är ifyllda på förhand enligt uppgifterna i systemet, och de kan redigeras vid behov.Organisationens NUTS-kod (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)

 • Välj organisationens NUTS-kod i fönstret som öppnas med knappen.
  • Välj kod genom att kryssa för rutan.
  • Öppna kodernas undernivåer med pilknappen.
  • Du kan radera en kod i formuläret genom att kryssa för den röda X-knappen.Internetadress(er)

 • I Internetadress anges organisationens internetadressDeltagande sammanslutningar

 • Välj "Lägg till kontaktuppgift”.
  • Ange samfundets uppgifter genom att klicka på den blå pennikonen.
   • När du klickar på ikonen på nytt stängs uppgifterna om samfundet.
   • Om du vill radera ett samfund från formuläret ska du klicka på den röda X-knappen.
 • Klicka på ”Välj samfund”.
  • I fönstret som öppnas ska du välja ett eller flera samfund eller samfundsgrupper som sparats på förhand.
  • De valda samfunden listas i formuläret.
   • Om du vill granska uppgifterna om ett samfund som lagts till ska du klicka på den blå pennikonen. Då visas uppgifterna i formuläret.
   • När du klickar på ikonen på nytt stängs uppgifterna om samfundet.
   • Om du vill radera ett samfund från formuläret ska du klicka på den röda X-knappen.Den adress som anbud eller inbjudan att delta ska skickas till

* obligatoriska fält


Elektroniskt på adressen:

 • Systemet bildar en länk till anbudsinfordran. Denna adress fungerar som länk i HILMA-annonsen, och den leder anbudsgivaren till rätt anbudsinfordran i anbudsportalen. I allmänhet bör denna adress inte redigeras eller raderas.

Om anbud eller ansökningar om deltagande skickas per post:

 • Till ovan nämnda adress
 • Följande adress
  • Fyll i motsvarande namn- och adressuppgifter. 

 

   

Typ av upphandlande enhet

* obligatoriska fält

 • Välj den upphandlande enhetens karaktär. 
 • Om du väljer "Annan” öppnas ett fält i vilket uppgifter kan anges.