Cloudia Småkalig upphandling hjälp video (finskspråkig).
Cloudia Småkalig upphandlingsportal video (finskspråkig)