Grundläggande information om organisationen


 • Kontrollera de grundläggande uppgifterna om din organisation och korrigera dem vid behov. Dessa uppgifter visas i anbudsinfordran.
 • Meddelanden under processens olika faser (bl.a. bekräftelse av publicerad annons, meddelande om mottaget och återkallat anbud, meddelande om mottagen kommentar och ytterligare fråga) skickas till den adress som angetts i e-postfältet.Grundläggande uppgifter om upphandlingen

OBS! Detaljerade anvisningar finns i skärmdumparna. Du kan öppna anvisningarna i formulärets ifyllningsvy när du klickar på i (grön ikon). 

 Upphandlingsobjekt
 

Bilagor och länkarAnbudsbilagorAllmänna kriterierPublicering 


Den upphandlande enheten kan publicera anbudsinfordran utöver för sina egna tjänster även för andra upphandlande organisationers tjänster. Den upphandlande enheten kan välja en regional publikation, en eventuell huvudenhet och organisationens tjänst beroende på till vilka enheter organisationen är ansluten. Om man också vill ansluta organisationen till andra enheter ska publiceringskanalerna anknytas till organisationens uppgifter (ytterligare information myynti@cloudia.fi eller tuki@cloudia.fi).


Handläggaren av anbudsinfordran väljer publiceringskanalerna beroende på de kanaler som den upphandlande organisationen kan välja. Anbudsinfordran i Cloudia Småskalig upphandling och den förenklade processen kan publiceras i valbara koncernstrukturers Anbudstjänster och tjänster för småskalig upphandling. När det gäller andra meddelanden kan man välja koncernstrukturens vy Anbudstjänst.


Utöver publiceringskanaler på organisationsnivå har tjänsten för småskalig upphandling kompletterats med nationell publicering. När den organisationsspecifika publiceringskanalen har valts kan man också lägga till ”Publicera i den nationella portalen för småskalig upphandling”.

  

Anbudsgivarkandidater

  

Uppgifter om anbudsgivare kan hämtas från Patent- och registerstyrelsens YTJ-informationstjänst. Börja sökningen genom att klicka på "Redigera". 

OBS! YTJ-informationstjänsten begränsar antalet sökningar till 300 i minuten för alla som använder tjänsten, och därför måste man eventuellt söka på nytt lite senare. 

  

Sök leverantörer 

 • Ange sökkriterier 
 • Klicka på "Sök" 

Se ytterligare information om leverantörer

 • Klicka på "Ytterligare information" 

Välj leverantörer

 • Klicka på "Välj" vid leverantören 
 • Leverantören förflyttas till avsnittet "Anbudsgivarkandidater"  

Lägg till den valda leverantören som mottagare av meddelandet 

 • Välj leverantörer 
 • Ange de e-postadresser som saknas (om företagets e-postadress inte finns i YTJ-tjänsten) 
 • Klicka på "Lägg till valda som mottagare av e-postmeddelandet" Skicka meddelande om förhandstitt 

 • Klicka på "Skicka förhandstitt per e-post” och välj följande i fönstret som öppnas: 
  • Välj ”Be kommentarer” om du vill att mottagaren ska komma med kommentarer 
  • Mottagare: ange eller kopiera/bifoga e-postadresserna här separerade med radbyten 
  • Avsändarens namn: ange här det namn som du vill att ska visas som avsändare 
  • Ämne: ange här meddelandets rubrik Meddelande: skriv meddelandet/texten här, du kan redigera den förvalda texten 
 • Anbudsinfordrans pdf fogas automatiskt till meddelandet Anbudsinfordrans pdf fogas automatiskt till meddelandet 
 • Skicka förhandstitten genom att klicka på "Skicka meddelandet"Hantering av avslutade annonser


Jämförelse av anbud och val av leverantör


I anbudsinfordran för småskalig upphandling öppnas anbuden på fliken "Jämförelse av anbud" under "Redigera jämförelsen".

 • Öppningsprotokollet bildas i bakgrunden och finns på fliken Dokument.
 • Därefter öppnas en jämförelsetabell, där man väljer leverantör och klickar på "Spara"

  


Uppdrag

 

Via konkurrensutsättningssystemet kan man per e-post skicka uppdrag/beställningar till leverantörer som valts för småskalig upphandling (om användaren har rättigheter).

Klicka upptill på länken "Uppdrag" för att öppna avsnittet. I detta avsnitt visas också tidigare uppdrag under "Beställningshistorik".

  

Skapa nytt uppdrag 


Klicka på ”Uppdrag” på informationssidan för småskalig upphandling för att skapa nytt uppdrag".

Välj "Skapa nytt uppdrag" i rullgardinsmenyn.

 

   

Beställningsformuläret öppnas

Välj beställare i rullgardinsmenyn och ange uppgifterna i fälten

 • Genom att skriva
 • Genom att kopiera/klistra in text från andra dokument
 • Genom att välja en färdig text i rullgardinsmenyn (du kan också spara en text som du skrivit bland standardtexterna genom att kryssa rutan bredvid menyn och ange ett namn för texten).

 

 

När formuläret är klart ska du för att skicka beställningen klicka på "Skicka uppdraget” nere på sidan. Uppdraget skickas per e-post till leverantören (som pdf-bilaga) och förs in i beställningshistoriken.

 


Beställningshistorik

 

Du kan bläddra i beställningar relaterade till en viss småskalig upphandling i avsnittet "Uppdrag" i ifrågavarande konkurrensutsättning. Du ser den småskaliga upphandlingens beställningshistorik i kronologisk ordning.

 

  

Genom att klicka på en rad ser du detaljerad information om uppdraget och en sammanfattning av beställningen som pdf.