Välj "Skapa annons med nya formulär"Välj en underrättelsetyp:

 • Direkt upphandling inom EU
  • Välj "Skapa annons"DIREKTIV • Välj enligt vilket direktiv underrättelsen görs 
  • Direktiv 2014/23/EU (Koncessionstilldelning), välj i listan nedan om underrättelsen görs av upphandlande myndighet eller upphandlande enhet  
  • Direktiv 2014/24/EU (Offentlig upphandling) 
  • Direktiv 2014/25/EU (Samhällsservice) 


 

 • Beroende på vilket direktiv som valts fyller man i de punkter som öppnas i vänsternavigationen  
  • Bilaga D1 (Offentlig upphandling) 
  • Bilaga D2 (Samhällsservice) 
  • Bilaga D4 (Koncessionstilldelning) 
  


PUNKT I: Upphandlande myndighet


AVSNITT II: FÖREMÅLII.1) Upphandlingens omfattning

 • Ge upphandlingen ett namn.
 • Ge upphandlingen ett referensnummer vid behov (obs! det här numret är inte upphandlingens id)II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod


 • Klicka på ”Välj CPV-kod”, alternativfönstret öppnas 
  • Välj koden genom att markera kryssrutan 
  • Du öppnar undernivåerna för koderna med pil-knappen 
  • Du kan byta ut en kod som har lagts till på blanketten mot en annan 
  • "CPV-kompletterande ordlista" väljs på samma sätt II.1.3) Typ av kontrakt

 • Välj avtalstyp

II.1.4) Kort beskrivning

 • Ange en kort beskrivning av upphandlingen (max 1000 tecken)

 

II.1.7 Upphandlingens totala värde (exkl. moms)

 • Värde 
  • Ange "värde" i det fält som öppnas 
 • Det lägsta anbud/det högsta anbud som har beaktats 
  • Det lägsta anbud/det högsta anbud som har beaktats 


II.1.6) Information om delar 

 • Ange om avtalet har delats upp i delar


 •   Ja  
  • Gå till flik II.2: PUNKT: BESKRIVNING  
 • Nej 
  • Fyll i informationen som öppnas på sidan ( II.2.2–II.2.14) 

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)


 • Klicka på ”Välj CPV-kod”, alternativfönstret öppnas 
  • Välj koden genom att markera kryssrutan 
  • Du öppnar undernivåerna för koderna med pil-knappen 
  • Du kan byta ut en kod som har lagts till på blanketten mot en annan 
  • "CPV-kompletterande ordlista" väljs på samma sätt 

 

II.2.3) Plats för utförande


 • Välj den huvudsakliga orten för genomförande av upphandlingen (NUTS-kod) i det fönster som öppnas via knappen  
  • Lägg till rad 
 • Fyll vid behov i huvudsaklig ort för genomförande (högst 200 tecken)

 

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen


 • Ange en noggrann beskrivning av upphandlingen (max 4000 tecken)  

  


II.2.5) Tilldelningskriterier


Om du i punkten DIREKTIV har valt "Direktiv 2014/23/EU (Koncessionstilldelning)" presenterar du i den här punkten kriterierna för uppgörande av avtal i sjunkande prioritetsordning.


 • Skriv det första kriteriet i punkten Kriterium 1
 • Lägg till rad vid punkten "lägg till rad"
  


Om du i punkten DIREKTIV har valt "Direktiv 2014/24/EU (Offentlig upphandling) eller "Direktiv 2014/25/EU (Samhällsservice)", ska du anteckna kriterierna för uppgörande av upphandlingskontrakt på det sätt som anges nedan.


 • Välj kriterier för uppgörande av upphandlingskontraktVälj "Nedan nämnda kriterier", och efter det sätts kriterier upp i anbudet (kostnadskriterium, pris eller kvalitetskriterium) enligt nedan nämnda alternativ:


1)Kostnadskriterium (när ivscykelkostnader används)

 • Efter att alternativet valts aktiveras funktionen "Lägg till rad" 
  • Ange kriteriets namn och viktning 2)Pris

 • Ange viktning för priset
3)Kvalitetskriterium (om man använder bästa förhållande mellan pris och kvalitet)  • Efter att alternativet valts aktiveras funktionen "Lägg till rad" 
  • Ange kriteriets namn och viktning Välj "Priset är inte det enda kriteriet för beviljandet och alla kriterier har nämnts endast i upphandlingsdokumenten"


II.2.11) Information om optioner

 • Välj vid behov "Ytterligare upphandlingsmöjligheter"  
  • Skriv en beskrivning av möjligheterna 


 

II.2.13) Information om EU-medel

 • Ange om upphandlingen är relaterad till projekt och/eller program som finansieras med Europeiska unionens medel 
  • Om du anger "Ja" ska du också ange projektets namn eller referens i det fält som öppnas. 
  


II.2.14) Ytterligare information

 • Ange vid behov ytterligare information kring upphandlingen (max 4000 tecken)II.2: PUNKT: Beskrivning (avtal delat i delar)


PUNKT IV: Förfarande