Processen för förhandlat förfarande är densamma i Upphandling såväl för normalt som konkurrerande förhandlat förfarande.                             


1) inbjudan att delta

2) nödvändiga förhandlingsomgångar

3) infordran av anbud


Anvisningar för inbjudan att delta och infordran av anbud finns på sidan "Selektivt förfarande" (inbjudan att delta och infordran av anbud). OBS! Välj typ av upphandlingsförfarande förhadlat förfarande.Skapa och publicera förhandlingsomgång                                                                                                                                   

Välj mall för förhandlingsomgång:

 • Använd underrättelsen från denna omgång som mall
  • Inbjudan att delta kopieras som mall för infordran av anbud
 • Välj en annan mall
  • Välj i sökvyn den infordran av anbud som du vill använda som mall
  • Ange sökord i fönstret och tryck på "Enter"-tangenten
 • Tom mall
  • Redigeringsvyn för infordran av anbud öppnas i ett tomt formulärInfordran av anbud för förhandlingsomgång skapas på samma sätt som Nationell underrättelse Eftersom det är fråga om en selektiv underrättelse har alla HILMA-obligatorier tagits bort.Publicera förhandlingsomgång


I publiceringsvyn måste du före publiceringen välja någondera av följande:

 • "Leverantörerna uppmanas att skicka in ett anbud"
  • Leverantörerna lämnar in anbud på vanligt sätt via Anbudstjänsten
 • "Inget anbud har begärts av leverantörer"
  • Funktionen Skicka anbud har dolts i Anbudstjänsten, eftersom man nu vill att leverantörerna endast bekantar sig med innehållet utan att de skickar svar/anbudUnderrättelsen publiceras endast för de leverantörer som utgående från inbjudan att delta har valts till förhandlat förfarande. De utvalda leverantörerna får ett e-postmeddelande med en direkt länk till ifrågavarande förhandlingsomgång. Via den länken kommer leverantören till leverantörsportalen där den kan granska informationen om förhandlingsomgången efter att ha loggat in på vanligt sätt.

OBS! Länken är en engångslänk. Efter att man en gång har klickat på länken visas ifrågavarande förhandlingsomgång i det valda leverantörsföretagets Anbudstjänsten för alla inloggade användare för företaget i fråga. Om förhandlingsomgången inte syns bland öppna infordran av anbud hos en användare som inloggad i företagets Anbudstjänst ska ni ta kontakt med supporten.Gallring bland deltagare i förhandlingsomgången och delgivning

 • När tidsfristen går ut behandlas förhandlingsomgången enligt den normala processen (se mottagna anbud) och den upphandlande enheten väljer leverantörer till anbudsomgången
  • Välj de leverantörer som har valts ovan och fortsätt
   • Genom att kryssa för de leverantörer, till vilka du vill skicka den egentliga infordran av anbud (mottagna ansökan om deltagande), eller
  • Välj leverantörer i jämförelsetabellen
   • Deltagarna väljs i jämförelsetabellsvyn
   • Efter att du har gjort valen går du vidare till att välja underrättelsesätt • Efter att du har valt leverantörer öppnas en vy där du väljer hur underrättelsen görs. Alternativen är:
  • Skicka en underrättelse om avslag till dem som avvisades
   • det här alternativet skickar ett meddelande om avslag per e-post endast till de leverantörer som avslagits
   • mata in meddelandets rubrik och meddelandetext (standardtexten kan redigeras) och klicka till slut på "Skicka meddelande"
   • efter att du har skickat meddelandet går du över till skedet med infordran av anbud
  • Skapa ett interimbeslut och en underrättelse
  • Inga underrättelser
   • I det här alternativet skapas inga underrättelser, utan man går direkt över till följande skede
   • Efter alternativet "Välj och fortsätt" öppnas ett popup-fönster där systemet ber dig bekräfta "Underrättelse skapades och skickades inte. Gå till nästa skede genom att klicka på OK" • På samma sida kan man också granska de leverantörsval som har gjorts i föregående skede genom att klicka på länken "Se de kandidater/leverantörer som har valts och avvisats"
 • och redigera tidigare gjorda val via "Ändra utvalda leverantörer"
Ny förhandlingsomgång eller övergång till egentlig anbudsomgångEfter delgivningen väljer du om du inleder en ny förhandlingsomgång eller går över till den egentliga anbudsomgången.

 • I vyn kan du granska de tidigare omgångarna (deltagandeomgång och förhandlingsomgångar)

Välj "Börja på en ny förhandlingsomgång"

 • Välj om det som mall för förhandlingsomgången används
  • Använd underrättelsen från denna omgång som mall
  • Välj en annan mall
  • Tom mall

Välj "Börja på en faktisk anbudsomgång"

 • Välj om det som mall för anbudsomgången används
  • Använd underrättelsen från denna omgång som mall
  • Välj en annan mall
  • Tom mall