Redigera upphandlingsbeslut
Underrättelse om kontraktstilldelning


På fliken ”Kontraktstilldelning” visas information enligt infosidan:

 • Upphandlingens namn och identifikationsnummer
 • Typ av underrättelse, jämförelsegrund
 • Öppna underrättelsen i pdf-format 
 • Öppna underrättelsen i html-format 
 • Skapa en ny underrättelse med denna som mall
  • Om organisationen har tagit i bruk testmiljö
   • Kopiera infordran av anbud till testmiljön 
 • Skapa ett förhandlat förfarande med en infordran av anbud som mall
 • Kopiera till mall 
 • Fönstret Diskussionsmeddelande
 • Tidsgräns
 • Skapare
 • Antal mottagna anbud
 • Antal valda anbud
 • Antal leverantörsorganisationer

 

I vyn visas dessutom funktioner enligt status: 

 • Välja mall för kontraktstilldelning
 • Välja mall och gå till kontraktstilldelningen

 

När kontraktstilldelningen har gjorts visas i vyn också: 

 • Information om när kontraktstilldelningen har gjorts
 • Öppna kontraktstilldelningen i pdf-format
 • Gå till upprättande av kontrakt
 • Arkivera 
Upprättande av upphandlingsbeslut


Med Cloudia Contracts funktion för upphandlingsbeslut kan du upprätta upphandlingsbeslut på en gång eller stegvis.  Upphandlingsbeslut kan upprättas med hjälp av ett strukturerat beslutsformulär eller, om upphandlingsbeslutet har upprättats i en annan applikation, kan det importeras till systemet med hjälp anvisningen "Upphandlingsbeslutet har upprättats i en annan applikation". Om anbudsgivaren är föremål för ett tidigare uteslutningsbeslut blir anbudsgivaren inte valbar i funktionen för upphandlingsbeslut. Anvisningar för upprättande av uteslutningsbeslut finns i Behandling av mottagna anbud.


Nytt upphandlingsbeslut

 • Välj "Nytt upphandlingsbeslut" för att välja anbudsgivare som upphandlingsbeslutet riktas till.
  • Funktionen Nytt upphandlingsbeslut kan väljas tills alla anbudsgivare har delgivits elektroniskt eller tills man i formuläret för upphandlingsbeslut valt "Delgivningen är klar".Leverantörer som omfattas av upphandlingsbeslutet

 • Välj företag till vilka du vill rikta upphandlingsbeslutet. Obs! På listan visas endast de företag som inte meddelats uteslutningsbeslut i behandlingen av inlämnade anbud.
 • Eller "Välj alla"


Välj mall för beslutsformulär

 • Upphandlingsbeslut kan fattas utifrån grundmallen eller den upphandlande enheten kan fatta upphandlingsbeslut utifrån en tidigare mall.
 • Till systemet kan man också importera ett upphandlingsbeslut som upprättats i en annan applikation. Det importerade upphandlingsbeslutet bifogas delgivningen.


Gå till upprättande av beslut

 • Välj "Spara och fortsätt” Redigera upphandlingsbeslutBasmall för beslut

 

Välj ”Basmall” i rullgardinsmenyn. • Kontraktstilldelningsformuläret öppnas
 • En del av informationen kommer direkt från systemet och kan inte redigeras
 • En del av informationen kommer direkt utgående från tidigare skeden och den kan redigeras i de editeringsbara textfälten

 

Gör kontraktstilldelning på formuläret nedan

 

Om du vill använda basmallen som mall för kontraktstilldelningen ska du välja ”Fatta ett upphandlingsbeslut med hjälp av formuläret nedan”.

 

Upphandlande enhet:

 • Informationen kommer från den upphandlande enhetens uppgifter
 • Kan inte redigeras

Upphandlingsnamn:

 • Namnidentifikationen i infordran av anbud kommer från uppgifterna i anbudsinfordran
 • Kan inte redigeras


Upphandlingsbeskrivning:

 • Beskrivning av upphandlingen kommer från beskrivningsfältet i infordran av anbud
 • Editeringsbart textfält


Tips!


Du kan lägga till tilläggsinformationstexten på olika sätt:

- Skirva

- Kopiera/klistra in från ett annat dokument

- Välja förlagrad text från rullgardinsmenyn (du kan redigera den valda texten)

- Du hanterar de förlagrade texterna i sektionen "Verktyg > Listeditor"

-Du kan också lagra texten i menyn Förlagrade texter medan arbetet pågår genom att markera kryssikonen bredvid alternativfältet och ge den förlagrade texten ett beskrivande namnKontraktet tilldelat av:

 • Kommer från informationen i infordran av anbud
 • Editeringsbart textfält


Datum för kontraktstilldelning:

 • Välj i kalendermenyn eller skriv
 • Beslutsdatum är obligatoriskt


Kontraktstilldelning:

 • Noteras på kontraktstilldelningen
 • Editeringsbart textfält


Orsak till beslut:

 • Noteras på kontraktstilldelningen
 • Editeringsbart textfält


Välj leverantör(er):

 • Leverantörsvalen kommer från jämförelsetabellen
 • Editeringsbart textfält


Grund för jurisdiktion:

 • Noteras på kontraktstilldelningen
 • Editeringsbart textfält


 

Kan visas på:

 • Noteras på kontraktstilldelningen
 • Editeringsbart textfält


Namnteckning:

 • Som förhandslagrade undertecknare kommer alla de personer som har användarnamn till systemet
 • Du kan lägga till en ny person med alternativet ”Lägg till ny undertecknare”Underrättelse:

 • Välj i kalendermenyn eller skriv
 • Datum för underrättelsen är obligatoriskt
 • Om du inte vill göra en elektronisk underrättelse via systemet väljer du ”Underrättelse har redan gjorts”Publicering i upphandlingskalender:

 • Välj om upphandlingsbeslutet ska publiceras i Upphandlingskalendern.  
 • Obs! Upphandlingsbeslut i Upphandlingskalendern och bilagor till det är offentliga. Spara kontraktstilldelningen och gå till underrättelseskedet: 

 • När du vill övergå till att skicka Underrättelse om kontraktstilldelning ska du klicka på länken ”Spara och fortsätt” i slutet av formuläret
 • Om du på formuläret har valt ”Underrättelsen har skickats” är det inte möjligt att göra en elektronisk underrättelse i systemet

 

Kopiera tilldelningen som mall:

 • I den här vyn kan du lagra kontraktstilldelningen i fråga som mall och gå över till underrättelseskedet
  • ”Spara för kontraktstilldelning mall och fortsätt”
 • Om du endast vill kopiera formuläret som mall
  • Spara för kontraktstilldelning mall

 

Obs! Kontraktstilldelningsdokumentet kan redigeras ända tills kontraktstilldelningsunderrättelsen har skickats. 

 


Ett upphandlingsbeslut har fattats i ett annat program

 

Om kontraktstilldelningen har gjorts i en annan applikation och du vill hämta den till systemet, ska du välja ”Ett upphandlingsbeslut har fattats i ett annat program
Om du vill kan du hämta kontraktstilldelningens uppgifter till formuläret nedan och/eller bifoga ett färdigt kontraktstilldelningsdokument till uppgifterna
 • Välj ”Lägg till bilaga”
  • Gör överföringen i det överföringsfönster som öppnas
 • Den överförda filen visas som en länk på formuläret:
  • Du kan öppna filen via länken

  • Du kan ta bort filen via kryssikonen i slutet av länken
 • Om du vill kan du mata in information om kontraktstilldelningen på formuläret


Datum:

 • Beslutsdatum och underrättelsens datum är uppgifter som det är obligatoriskt att fylla i


Underrättelse:

 • Välj i kalendermenyn eller skriv
 • Datum för underrättelsen är obligatoriskt
 • Om du inte vill göra en elektronisk underrättelse via systemet väljer du ”Underrättelsen har skickatsJulkaisu Hankintakalenterissa:

 • Valitse julkaistaanko hankintapäätös Hankintakalenterissa 
 • Huom! Hankintakalenterissa hankintapäätös, sekä siihen lisätyt liitteet ovat julkista tietoa 

Spara kontraktstilldelningen och gå till underrättelseskedet: 

 • När du vill övergå till att skicka Underrättelse om kontraktstilldelning ska du klicka på länken ”Spara och fortsätt” i slutet av formuläret
 • Om du på formuläret har valt ”Underrättelse har redan gjorts” är det inte möjligt att göra en elektronisk underrättelse i systemet

 

Obs! Kontraktstilldelningsdokumentet kan redigeras ända tills kontraktstilldelningsunderrättelsen har skickats. 

 

Kopiera tilldelningen som mall:

 • I den här vyn kan du lagra kontraktstilldelningen i fråga som mall och gå över till underrättelseskedet
  • ”Kopiera tilldelningen som mall och fortsätt”
 • Om du endast vill kopiera formuläret som mall
  • Kopiera tilldelningen som mall
Redigera upphandlingsbeslut


Alla upphandlingsbeslut som upprättats med systemets strukturerade formulär och som importerats till systemet blir versioner på fliken "Upphandlingsbeslut".

 • Upphandlingsbeslut kan ha statusen Utkast (påbörjat) eller Beslut fattat (beslutsdatum)
 • Välj upphandlingsbeslut som du vill redigera varefter följande punkter visas i vyn
  • Leverantörer som omfattas av upphandlingsbeslutet
  • Upphandlingsdokument i PDF-format
   • Här kan du öppna upphandlingsbeslutet som PDF-dokument
  • Du kan också redigera upphandlingsbeslutet
   • Du kan gå till upphandlingsbeslutets redigeringsvy
   • Efter valet kommer du till "Nytt upphandlingsbeslut"
Underrättelse om kontraktstilldelning

 

 • Du kommer till sändningen av kontraktstilldelningsunderrättelse efter att du har sparat kontraktstilldelningsdokumentet
 • På sändningsformuläret visas automatiskt det nyss skapade (eller hämtade) kontraktstilldelnings­dokumentet och den jämförelsetabell som finns i systemet som pdf-dokument
  • Du kan öppna filerna genom att klicka på respektive länk
  • Du kan ta bort filerna genom att klicka på kryssikonen som finns efter dem
 • Genom att klicka på länken ”Lägg till dokument” kan du lägga till önskat antal egna dokument (typiskt till exempel besvärsanvisningar)
Avsändarens namn:

 • Informationen kommer från den upphandlande enhetens uppgifter
 • Editeringsbart textfält

 

Avsändarens e-postadress:

 • Informationen kommer från informationen i infordran av anbud
 • Editeringsbart textfält

 

Mottagare:

 • Mottagare är automatiskt alla som har lämnat anbud eller den adress som har angetts som mottagare av kontraktstilldelning vid ifyllande av anbud
 • Lägg vid behov till också andra mottagare
E-postämne:

 • Informationen kommer från informationen i infordran av anbud
 • Editeringsbart textfält


Meddelandets innehåll:

 • Ange ett meddelande för underrättelsen
Skicka underrättelse: 

 • Skicka underrättelse om kontraktstilldelning genom att klicka på knappen ”Godkänn och skicka kontraktstilldelningen”


Efter att underrättelsen har skickats

 • Du kan gå till uppgörande av upphandlingskontrakt genom att klicka på länken ”Gå till upprättande av kontrakt
 • Du kan flytta över anbudsförfarandet till mappen Arkiv genom att klicka på länken ”Stäng denna infordran av anbud utan kontraktstilldelning och överför den Arkivmapp
 • Du kan redigera kontraktstilldelningen genom att klicka på länken ”Du kan även redigera kontraktstilldelningen” (då måste du skicka underrättelse om kontraktstilldelningen på nytt efter redigeringen)