På fliken ”Mottagna anbud” visas information enligt infosidan och funktioner enligt status: 

 • Anbudsspecifika uppgifter
 • Kvalificerad leverantör
  • Fatta beslut om uteslutning
 • Skicka begäran om komplettering av anbud
 • Hämta alla dokument (zip)
 • Spara och öppna jämförelse

 

Anbudsspecifika uppgifter:

 • När inlämnad
 • Vem lämnade in
 • Öppna anbudsdokumentet 
  • sammanfattningsbilaga över uppgifter som anbudsgivaren har angett i leverantörsportalen Tarjouspalvelu.fi
  • Öppna de andra dokumenten
  • filer som laddats som bilagor till anbudet listas en och en
 • Hämta alla dokument (zip)
  • du kan ladda en enskild leverantörs alla dokument på en gång som ett zip-paket till din dator genom att klicka 
 • Skicka anbudet till leverantör för ytterligare uppgifter
  • Om preciseringsbegäran har skickats, visas också information om den föregående behandlingen av preciseringsbegäran och tidigare preciserade anbud
 • Skriv en kommentar
  • Du kan ge anbudsspecifika kommentarer
   • de skrivna kommentarerna kommer förhandsifyllda på Kontraktstilldelningsformuläret


Duglig anbudsgivare


I "Duglig anbudsgivare" är valet anbudsspecifikt förvalt. Om man vill utesluta anbudsgivaren ur anbudsjämförelsen ska man ta bort krysset i slutet av raden.

 • Välj dugliga anbudsgivare och "Spara"
  • Därefter kan anbudsgivare uteslutas


Fatta beslut om uteslutning

 • Mottagaren blir den anbudsgivare till vilken beslutet om uteslutning riktas
 • Beslutet om uteslutning får förvalt innehåll från systemet, men innehållet kan redigeras
  • Redigera meddelandets rubrik
  • Redigera meddelandets innehåll
  • Lägg till bilagor
 • Skicka beslut om uteslutning eller spara utan att skicka

Obs! När ett beslut om uteslutning har skickats till en anbudsgivare kan upphandlingsbeslut eller delgivning av upphandlingsbeslut inte längre riktas till anbudsgivarenKommentera

 • Du kan skriva en kommentar om avslaget genom att klicka på "Kommentera"
 • Kommentarerna förhandsifylls i formuläret om upphandlingsbeslut  
 • Odugliga leverantörer visas inte i jämförelsetabellen

Öppna jämförelsen
När anbudsgivarens kvalifikationer har behandlats och dugliga anbudsgivare sparats kan man gå till jämförelse av anbud
 • Välj "Öppna jämförelse"

OBS! Anbudsgivarnas lämplighet kan redigeras tills delgivningen av upphandlingsbeslutet har skickats (efter redigering ska jämförelsetabellen alltid bildas på nytt).


Hämta alla anbudsdokument (zip)


Med den här funktionen kan du sammanställa ett enda dokumentpaket av alla mottagna anbud och bilagor.

 • Alla dokument har dessutom sparats automatiskt i sektionen ”Dokument” för anbudsförfarandet i fråga