OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter

  • Förhandsannonsering inom EU
  • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt - Förhandsmeddelande
  • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner - Förhandsmeddelande
VI.2)  Information om elektroniska arbetsflöden

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

  • Ange vid behov information om elektroniska arbetsflöden


VI.3) Ytterligare information


  • Ange vid behov ytterligare information kring upphandlingen (max 1000 tecken)


VI.4) Överprövningsförfaranden


VI.4.1) Organ för ändringssökande *

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

  • Välj vid behov "adress" och fyll i de adressuppgifter som öppnas
  • Om du väljer "Återställ marknadsdomstolens kontaktuppgifter" kommer systemet automatiskt att fylla i uppgifterna om marknadsdomstolen i Finland i adressfälten.


VI.4.2) Organ som ansvarar för medling

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

  • Välj adress och fyll i de adressuppgifter som öppnasVI.4.3) Detaljerad information om tidsfrister för överklagande

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

  • Fyll vid behov i "Detaljerad information om tidsfrister för överklagande" (högst 4000 tecken)VI.4.4) Den enhet, som ger information om ändringssökande

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

  • Välj vid behov "Kontaktinformation" och fyll i de adressuppgifter som öppnas