OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter

  • Förhandsannonsering inom EU
  • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt - Förhandsmeddelande
  • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner - Förhandsmeddelande


Om man på punkt ” II.1.6) Information som gäller delarna (anvisning i HILMA) ” har svarat ja fyller man i punkt II.2: PUNKT: BESKRIVNING (AVTAL DELAT I DELAR) uppgifterMata in nytt upphandlingskontrakt

  • Välj "Lägg till"Om det i punkten Direktiv 2014/24/EU har valts "Den här underrättelsen är endast ett förhandsmeddelande" kan man lägga till flera olika kontrakt i underrättelsen, och då kan det vid den här punkten finnas flera olika kontrakt till vilket delkontraktet i fråga riktas.II.2) Beskrivning

II.2.1 Namn

  • Ange ett namn och delnummer för upphandlingskontraktets objektFyll i avsnitt II.2.2) - II.2.14), som beskrivs i PUNKT II: Upphandlingsobjekt