OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter

 • Efterannonsering inom EU

 • Efterannonsering inom EU, samhällsservice

 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt - Meddelande om tilldelning av kontrakt

 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner - Meddelande om koncessionstilldelning

 • KoncessionsmeddelandeUpprätta ett kontrakt

 • Lägg till nytt kontrakt
  • Upprepa vid behov • Ange Kontrakt nr
 • Delnummer (Den här punkten finns bara om kontraktet är uppdelat i flera delar:)
 • Kontraktsnamn


Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas


1. Ja
 • Gå till punkt ” V.2) Uppgörande av kontrakt”2. Nej
 • Fyll i uppgifterna i punkt V1): Information om underlåtenhet att ingå kontrakt och lägg till ordet MEDDELANDE OM AVBRYTANDE i efterhandsannonsens rubrik:
  • Inga anbud eller ansökningar om deltagende har tagits emot eller så de har avbrutits
  • Andre orsaker (avbrytet förfarande)
   • Ange orginel underrättelsens referens (t.ex. 2016-001234)V.2) Upprätta ett kontrakt


V.2.1) Datum för upprättande av kontrakt


 • Ange datum för uppgörande av kontraktV.2.2) Uppgifter om anbuden


Ange vid behov:

 • Antal inkomna anbud
 • Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:
  (små och medelstora företag – enligt definitionen i kommissionens förordning (EG) nr 361/2003)
 • Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder
 • Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU
 • Antal anbud som mottagits i elektronisk form
 • Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörerV.2.3) Avtalspartens namn och adress

 • Lägg till kontaktuppgift via knappen "Lägg till"
  • Redigera den rad som öppnas och fyll i den information som öppnasV.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) 

 • Ange "Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen"
 • Välj vid behov "Kontraktets totala värde"
  • fyll i "Kontraktets/delens totala värde"
 • Välj vid behov "Det lägsta anbud/det högsta anbud som har beaktats"
  • fyll i " Det lägsta anbud/det högsta anbud som har beaktats"
 • Komplettera "valuta"OBS! I punkten Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner – meddelande om koncessionstilldelning och Meddelande om koncessionstilldelning finns följande fält:V.2.5) Information om underentreprenader

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.
 • Välj vid behov "Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet"
 • Om valet görs, ska du ange "Värde eller andel, som sannolikt utförs av tredje part som underleverans"