OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter

  • Efterannonsering inom EU

  • Efterannonsering inom EU, samhällsservice

  • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt - Meddelande om tilldelning av kontrakt

  • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner - Meddelande om koncessionstilldelning

  • Koncessionsmeddelande


Om man på punkt ” II.1.6) II.1.6) Information om delar  (anvisning i HILMA) ” har svarat ja fyller man i punkt II.2: PUNKT: BESKRIVNING (KONTRAKTET ÄR UPPDELAT I FLERA DELAR) uppgifterMata in nytt upphandlingskontrakt


  • Välj "Lägg till ny"
    • Upprepa vid behovII.2) Beskrivning


  • Ange ett namn och delnummer


Fyll i avsnitt II.2.2) - II.2.14), som beskrivs i PUNKT II: Upphandlingsobjekt