OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter

 • Efterannonsering inom EU

 • Efterannonsering inom EU, samhällsservice

 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt - Meddelande om tilldelning av kontrakt

 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner - Meddelande om koncessionstilldelning

 • KoncessionsmeddelandeII.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Namn

 • Ge upphandlingen ett namn.
 • Ge upphandlingen ett referensnummer vid behov (obs! det här numret är inte upphandlingens id)


II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod 


 • Klicka på ”Välj CPV-kod”, alternativfönstret öppnas
  • Välj koden genom att markera kryssrutan
  • Du öppnar undernivåerna för koderna med pil-knappen
  • Du kan byta ut en kod som har lagts till på blanketten mot en annan
  • "CPV-kompletterande ordlista" väljs på samma sätt


II.1.3) Typ av kontrakt

Den här punkten finns inte på alla blanketter.

 • Välj avtalstyp


II.1.4) Kort beskrivning

 • Ange en kort beskrivning av upphandlingen (max 1000 tecken)


II.1.5) Uppskattat totalt värde

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

 • Ange värdet av kontraktet exklusive moms


II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)

 • Värde
  • Ange "värde" i det fält som öppnas
 • Det lägsta anbud/det högsta anbud som har beaktats
  • Det lägsta anbud/det högsta anbud som har beaktats


II.1.6) Information som gäller delarnaAnge om kontraktet har delats upp i delar

 • Ja
  • Om kontraktet har delats upp i delar finns det inte mer information som ska kompletteras på den här fliken.

Gå till flik II.2: PUNKT: BESKRIVNING (AVTAL DELAT I DELAR)


 • Nej
  • Fyll i punkterna II.2.2–II.2.14 som öppnas på sidanII.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)


 • Klicka på ”Välj CPV-kod”, alternativfönstret öppnas
  • Välj koden genom att markera kryssrutan
  • Du öppnar undernivåerna för koderna med pil-knappen
  • Du kan byta ut en kod som har lagts till på blanketten mot en annan
  • "CPV-kompletterande ordlista" väljs på samma sättII.2.3) Plats för utförande

 • Välj den huvudsakliga orten för genomförande av upphandlingen (NUTS-kod) i det fönster som öpp-nas via knappen
  • Lägg till rad
 • Fyll vid behov i huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförandee (högst 200 tecken)


II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

 • Ange en noggrann beskrivning av upphandlingen (max 4000 tecken)II.2.5) Tilldelningskriterier

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.Om du väljer "Nedan nämnda kriterier", så sätt det efter det upp kriterier i anbudet (kostnadskriterium, pris eller kvalitetskriterium) enligt nedan nämnda alternativ:


1) Kostnadskriterium (då man fyller i andra än livscykelkostnader) • Efter att alternativet valts aktiveras funktionen "Lägg till rad"
  • Ange kriteriets namn och viktning2) Pris

 • Ange viktning för priset


3) Kvalitetskriterium (om man använder bästa förhållande mellan pris och kvalitet) • Efter att alternativet valts aktiveras funktionen "Lägg till rad"
  • Ange kriteriets namn och viktningVälj "Priset är inte det enda kriteriet för beviljandet och alla kriterier har nämnts endast i upphandlingsdoku-menten"II.2.11) Information om optioner

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

 • Välj vid behov "Ytterligare upphandlingsmöjligheter"
 • När du väljer "Ytterligare upphandlingsmöjligheter" ska du ange den tilläggsinformation som efterfrå-gas.II.2.13) Information om EU-medel 

 • Ange om upphandlingen är relaterad till projekt och/eller program som finansieras med Europeiska unionens medel
  • Om du anger "Ja" ska du också ange projektets namn eller referens i det fält som öppnas.


II.2.14) Ytterligare information

 • Ange vid behov ytterligare information kring upphandlingen (max 400 tecken)