Obesvarade frågor
Obesvarade, besvara nu

Koppla ihop valda till en fråga

Sparade frågor

Redigera svaret

Skicka svar på valda

Besvarade frågor

Skapa ny fråga/svar


Anbudsgivarna kan ställa frågor till den upphandlande enheten kring det pågående anbudsförfarandet i anbudstjänsten. Det är möjligt att be om tilläggsinformation ända till den tidsfrist som den upphandlande enheten har definierat i infordran av anbud.

 

Om det i ett gällande anbudsförfarande finns obesvarade frågor visas det ett vitt frågetecken framför namnet på anbudsförfarandet i fråga. Den som har gjort underrättelsen får också ett e-postmeddelande om att det har ställts en fråga.

 

Obesvarade frågor listas också på underrättelsens infosida.

Öppna frågor besvaras i funktionen ”Frågehantering”.

 

Sök fram rätt anbudsförfarande i mappen Pågår och gå till frågehanteringen antingen från punkten ”Frågehantering” i övre balken eller från punkten ”Gå till frågehantering >>” nedanför de obesvarade frågorna


Funktionen Frågehantering

Du kommer till frågehanteringen från punkten ”Verktyg” > ”Frågehantering” på startsidan eller via infordran av anbud och punkten ”Frågehantering”.

 

Infordran av anbud listas i vyn frågehantering. Listningen är ordnad så att de infordran av anbud där det finns öppna frågor visas först. Du kan granska frågor som riktas till infordran av anbud genom att välja infordran av anbud och i navigationsmenyn frågans status.

 

I frågehanteringen kan du hantera obesvarade, sparade och besvarade frågor samt skapa nya frågor/svar.


Obesvarade frågor

I vyn listas de frågor (st) som kommit in på infordran av anbud och besvarade frågor (st) i sin helhet samt frågor som är obesvarade vid behandlingsögonblicket.


Obesvarade, besvara nu:

Med den här funktionen går vyn över till hanteringen av frågor och svar.


Fråga:

 • Frågan kan redigeras

 

Koppla obesvarad fråga till den här frågan:

 • Om du vill koppla en eller flera obesvarade frågor till frågan
 • I det fönster som öppnas kan du bifoga en obesvarad fråga till behandling
 • Välj önskad fråga i listningen och klicka på ”Bifoga valda frågor”


Svar:

 • I fältet fyller du i svaret på frågan

 

Ladda upp nytt dokument:

 • Du kan lägga till ett dokument till svaret. Dokumentets filstorlek får inte överskrida 50 megabyte, men det totala antalet bilagor har inte begränsats

 

När alla fält är ifyllda kan du spara informationen utan att sända den med funktionen ”Spara utan att skicka och publicera”. Efter att du har sparat går frågan vidare till fliken ”Sparad”. Borttagning av frågan tar bort den här frågan och återställer eventuella kopplade frågor tillbaka till obesvarad-status.Mottagare:

 • Ange de e-postadresser som du vill skicka svaren till separerade med radbyte. Svaren sänds automatiskt till alla som har bekantat sig med infordran av anbud

Obs! Svaren sänds automatiskt till alla som har bekantat sig med infordran av anbud. Du får en noggrann lista över vilka som har bekantat sig vid punkten ”Visa mottagare”.

 

Spara och sänd:

 • Det sänds ett e-postmeddelande om svaret till alla e-postadresser som matats in i fältet mottagare samt till alla som har bekantat sig med infordran av anbud.


Koppla ihop valda till en fråga

Du kan koppla ihop önskade frågor till en fråga genom att välja de önskade frågorna och klicka på ”Koppla ihop valda till en fråga”.

 • Välj de önskade frågorna en och en eller alla frågor med funktionen ”Välj alla”.
 • Efter det öppnas frågan i ett likadant fönster i punkten ”Obesvarad, besvara nu”. Närmare anvisningar för behandlingen av frågor i punkten i fråga.


Sparade frågor

I vyn listas de frågor (st) som kommit in på infordran av anbud och besvarade frågor (st) i sin helhet samt frågor som är sparade vid behandlingsögonblicket.

Redigera svaret

 • Frågan öppnas i ett likadant fönster i punkten ”Obesvarad, besvara nu”. Närmare anvisningar för behandlingen av frågor i punkten ”Obesvarad, besvara nu”.

 

Skicka svar på valda

Med funktionen kan du skicka många svar i ett e-postmeddelande till dem som bekantat sig.

 • Välj de önskade frågorna en och en eller alla frågor med funktionen ”Välj alla”
 • Mottagare:
  • Ange de e-postadresser som du vill skicka svaren till separerade med radbyte. Svaren sänds automatiskt till alla som har bekantat sig med infordran av anbud
 • Med funktionen ”Visa mottagare” ser du en noggrann lista över dem som bekantat sig med infordran av anbud.
 • Med funktionen ”Redigera svar” kan du ännu redigera svaret innan du skickar det
 • När svaren är klara ska du skicka svaren genom att klicka på ”Skicka de valda svaren som ett e-postmeddelande”


Besvarade frågor

På fliken Besvarade frågor listas de frågor som har besvarats. För de besvarade frågorna gäller samma funktioner som för sparade frågor. Se noggrannare anvisningar för hanteringen av besvarade frågor i punkten ”Sparade frågor”.

 

Skapa ny fråga/svar

I frågehanteringen har lagts till en funktion med vilken den upphandlande enheten kan ställa frågor och svar till anbudsgivarna. Till sin funktionalitet motsvarar den funktionen ”Skicka meddelande”, men användaren behöver inte separat välja om meddelandet visas i Anbudstjänsten.

 

En ny fråga/svar görs i punkten ”Skapa ny fråga/svar”. För att göra upp nya frågor gäller samma funktioner som för sparade frågor. Se noggrannare anvisningar för att göra nya frågor i punkten ”Obesvarad, svara nu”.