I underrättelserna kan du granska vilka anbudsgivare som har bekantat sig med underrättelsen i Tarjouspalvelu. Klicka på punkten ”Personer som granskade underrättelsen” vid önskad underrättelse.

 

Listan Bekantat sig med underrättelsen visar

  • Antalet användare som bekantat sig med underrättelsen (st)
  • Företag som bekantat sig med underrättelsen:
    • Genom att klicka på företagets namn kan du granska företagets uppgifter i kontaktuppgiftsregistret.
      • Om vyn inte går över till kontaktuppgiftsregistret har den här funktionen inte definierats för användarnamnet.
  • Person inom företaget som har bekantat sig med underrättelsen
  • Tid då man har börjat bekanta sig med underrättelsen

Om det företag som har bekantat sig redan har lämnat ett anbud visas företagets namn med fet stil i listan.