"Funktionen Skicka meddelande finns i både gällande och avslutade anbudsinfordringar. Med funktionen kan du skicka e-postmeddelande till alla som tagit del av anbudsinfordran och skickat anbud (gällande och avslutade upphandlingsannonser) samt anbud som är med i jämförelsen, anbud som inte godkänts och anbud som godkänts (avslutade upphandlingsannonser). Klicka på ”Skicka meddelande” för vald anbudsinfordran.
 

 • Mottagare
  • Företag som tagit del av meddelandet
   • I vyn uppräknas de företag som tagit del av meddelandet som inloggade
  • Företag skickat anbud
   • I vyn uppräknas de företag som skickat anbud
  • Anbud som är med i jämförelsen
   • I vyn uppräknas de företag som varit med i jämförelsen av anbud
  • Anbudsgivare som förlorat
   • I vyn uppräknas de företag som inte har valts till leverantörer
  • Valda anbudsgivare
   • I vyn uppräknas de företag som valts till leverantörer"
 • Annat mottagare
  • Du kan lägga ytterligare mottagare till meddelandet
  • E-postadresser är åtskilda av radbrytningar
 • Avsändarens namn:
  • I fältet Avsändarens namn visas automatiskt den upphandlande enhetens namn
  • Du kan ändra namnet om du vill
 • Avsändarens e-postadress:
  • Systemet skickar e-postmeddelandena från adressen noreply@cloudia.fi
  • I den här punkten kan du ändå ange den e-postadress som anbudsgivaren vid behov svarar till 
 • Meddelandets rubrik:
  • Den automatiska rubriken är ”Tilläggsinformation till underrättelse: ID/UNDERRÄTTELSENS NAMN”
  • Du kan redigera vid behov
 • Meddelande:
  • Skriv meddelande som är riktat till anbudsgivarna
 • Meddelandets dokument: 
  • Du kan lägga till en filbilaga till meddelandet i punkten ”Lägg till ny filbilaga >>”
 • Visa meddelandet på anbudstjänsten:
  • Om du kryssar för det här visas meddelandets innehåll också vid underrättelsen i fråga i Tarjouspalvelu i punkten ”Frågor och svar”

 • Funktionen "Skicka ett e-postmeddelande" skickar meddelandet

Alla skickade meddelanden visas också på fliken ”Dokument” i punkten ”Frågor/svar/meddelanden” -> ”Skickade meddelanden”.