Vid behov kan underrättelsen skickas på nytt per e-post till önskade e-postadresser.

  • Skriv mottagarnas e-postadresser i den ruta som öppnas 
  • Skicka underrättelsen genom att klicka på ”Spara” 

 

  • Ovanför ser du till vem underrättelsen har skickats tidigare