I de alla underrättelserna är det möjligt att redigera underrättelsens tidsfrist i punkten Redigera ”Ändra tidsfrist:"

OBS! Även korrigeringsannonser är redigering av tidsfrist, och i EU-annonser kontrolleras korrigeringsannonser i HILMA/TED (detta kan ta 48 h)

 

Aktuell tidsfrist

  • Meddelar när den gällande tidsfristen är för att lämna anbud enligt underrättelsen i fråga

Ny tidsfrist:

  • Ange ny tidsfrist.
  • Om du tidigarelägger tidsfristen ska du försäkra dig om att det ännu återstår den lagstadgade minimitiden för att lämna anbud

Motivering:

  • Skriv en motivering till varför tidsfristen ändras

Spara:

  • Om underrättelsen har publicerats i HILMA, skickas det automatiskt ett rättelsemeddelande till HILMA när du trycker på knappen "Spara"