När upphandlingen är i mappen ”Aktiv”, ”Avslutad”, ”Annulerat”, ”Mallar” eller ”Arkiv” hittar du i helheten Dokument på infosidan alla de dokument som hittills har sparats för infordran av anbud i fråga.


FÖRLOPPSÖVERVAKNING
I balken uppföljning av processen ser du med grönt alla de skeden av anbudsförfarandet som redan har genomförts. De som ännu inte har genomförts visas med rött.


 
Publicering och dokument om infordran av anbud
 • Ursprunglig infordran av anbud (pdf):
  • Du kan spara dokumentet på din egen dator via punkten ”Exportera i valt filformat
 • Meddelande om rättelse (pdf):
  • Du kan spara dokumentet på din egen dator via punkten ”Exportera i valt filformat
 • HILMA-underrättelse (pdf):
  • I förhands- och efterhandsmeddelanden
 • Bilagor och länkar till infordran av anbud:
  • den senast publicerade underrättelsens bilagor och länkar
 • Skickade meddelanden >>:
  • Lista över de e-postadresser till vilka den senaste underrättelsen har skickats antingen då underrättelsen publicerades eller via funktionen redigera – skicka underrättelse på nytt

 Frågor/svar/meddelanden

 • Alla frågor och de svar som noterats via dem har skickats via funktionen ”Frågehantering”:
  • Du kan spara dokumentet på din egen dator via punkten ”Exportera i valt filformat.
 • Listan Skickade meddelanden:
  • Meddelanden som skickats via funktionen ”Skicka meddelande”
   pdf-sammanfattning


Mottagna anbud

 • Öppningsdokument:
  • Du kan spara dokumentet på din egen dator via punkten ”Exportera i valt filformat.
 • Mottagna anbud leverantörsvis:
  • Anbudsgivarens namn, FO-nummer, kontaktperson
   • Genom att klicka på raden kan man granska företagets uppgifter i kontaktuppgiftsregistret
  • Kontaktperson som har angetts för anbudet i fråga
  • Anbudsdokument (pdf)
   • Du kan spara dokumentet på din egen dator via punkten ”Exportera i valt filformat”.
  • ”Öppna övriga dokument >>”
   • Filbilagor som laddats upp med anbudet


Dokument för kontraktstilldelning

 • Jämförelsetabell (pdf):
  • Jämförelsetabell utan affärshemlighetsuppgifter
   • Jämförelsetabell där affärshemligheterna har dolts
   • Du kan spara dokumentet på din egen dator via punkten ”Exportera i valt filformat
  • Jämförelsetabell med all information
 • Kontraktstilldelningar (pdf):
  • Kontraktstilldelning som skapas ur systemet (pdf)
   • Du kan spara dokumentet på din egen dator via punkten ”Exportera i valt filformat
  • Kontraktstilldelning som skapats i annat system och hämtats till systemet
 • Kontraktstilldelningsmeddelande:
  • E-postadresser till mottagare av underrättelse om kontraktstilldelning
 • Underrättelsens bilagor:
  • Dokument som skickats som bilagor till underrättelse om kontraktstilldelning
 • Upphandlingskontrakt (pdf):
  • Du kan spara dokumentet på din egen dator via punkten ”Överför upphandlingskontrakt till annat filformat”

 


Beroende på förfarande listas i beslutsdokumenten jämförelsetabeller för alla rundor, mellanbeslut och underrättelser om dem.

Lägg till ett ny dokument

 • Ladda upp nytt dokument 
  • Du kan ladda upp dokument som bilagor till anbudsförfarandet från din egen dator

Skapa ett dokumentpaket

 • Du kan sammanställa ett dokumentpaket av alla dokument i anbudsförfarandet:
  • med all information
  • utan konfidentiell information 
   • Ange vid behov ett prefix till filerna. Prefixet läggs till i början av namnet på alla filer som läggs till i paketet
   • Använd vid behov filformatet PDF/A

 


Direkt länk till dokumenten:

 • Direkt länk till skapande av dokumentpaket


Exportera i valt filformat
Efter varje dokument som systemet skapat finns en ikon, via vilken dokumentet kan sparas på din egen dator i ett annat filformat.

I PDF- och PDF/A-format kan du spara

 • Infordran av anbud
 • Meddelande om rättelse
 • Listan Frågor och svar
 • Öppningsdokument
 • Anbud
 • Kontraktstilldelning
 • Upphandlingskontrakt

I Excel, CSV- och ODS-format kan du spara

 • Jämförelsetabeller
 • Auktionsrapporter