På infosidan för varje anbudsförfarande finns helheten ”Intern diskussion”. Via länken öppnas ett diskussionsfönster, där du kan föra elektronisk diskussion kring anbudsförfarandet i fråga. Diskussionen visas som en kedja med inläggen under varandra och med information om vem har skrivit vad och när.

 

Lägg till nytt meddelande:

  • Skriv ditt eget meddelande i fönstret

Lägg till filbilaga:

  • Lägg vid behov till filbilaga till ditt meddelande från din egen dator

Skicka diskussionen till din e-postlåda:

  • Du kan prenumerera på aviseringar om nya meddelanden till din e-post

Lägg till deltagare till diskussion:

  • Du kan lägga till deltagare till intern diskussion från listan över användare


Om det har förts intern diskussion i anbudsförfarandet, visas det ett utropstecken framför anbudsförfarandets namn och på infosidan visas punkten diskussionsmeddelanden.


Diskussionerna är kopplade till respektive infordran av anbud. Diskussionerna arkiveras men kopieras inte till nya anbudsförfaranden.