OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter

 • Underrättelse om EU-kontrakt
 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt - Meddelande om upphandling
 • Underrättelse om EU-upphandling, samhällsservice
 • Koncessionsmeddelande
 • Leverantör register
 • Upphandling av samhällsservice, under EU-tröskelvärde (OBS! Kan inte publicera till HILMA)
VI.1) Information om återkommande upphandlingar

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.
 • Välj om det är fråga om en återkommande upphandling
  • Om det är fråga om en återkommande upphandling ska du ange " Uppskattad publiceringstid-punkt för senare underrättelser" (max 400 tecken)VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

 • Ange vid behov information om elektronisk arbetsgångVI.3) Ytterligare information

 • Ange vid behov ytterligare information kring upp-handlingen (max 4000 tecken)
VI.4) Överprövningsförfaranden


VI.4.1) Organ för sökande om ändring

 • Välj vid behov "adress" och fyll i de adressuppgifter som öppnas
 • Om du väljer "Återställ marknadsdomstolens kontaktuppgifter" kommer systemet automatiskt att fylla i uppgifterna om marknadsdomstolen i Finland i adressfälten.


VI.4.2) Organ som ansvarar för medling

 • Välj adress och fyll i de adressuppgifter som öppnasVI.4.3) Detaljerad information om tidsfrister för överklagande

 • Fyll vid behov i "Detaljerad information om tidsfrister för överklagande" (högst 4000 tecken)
VI.4.4) Den enhet, som ger information om ändringssökande

 • Välj vid behov "adress" och fyll i de adressuppgifter som öppnas