OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter

 • Underrättelse om EU-kontrakt
 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt - Meddelande om upphandling
 • Underrättelse om EU-upphandling, samhällsservice
 • Koncessionsmeddelande
 • Leverantör register
 • Upphandling av samhällsservice, under EU-tröskelvärde (OBS! Kan inte publicera till HILMA)IV.1) Beskrivning


IV.1.1) Typ av förfarande

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

 • Välj vid behov ” Upphandlingen omfatter uppättande av ett ramavtal”
  • Om alternativet väljs, öppnas fler uppgifter som ska fyllas i nedan. Välj om ramavtal grundas med en eller flera aktörer.
  • Om du väljer "med flera" ska du i det fält som öppnas välja det planerade maximiantalet del-tagare."
 • Om det är fråga om ett selektivt förfarande kan du också välja" Den här upphandlingen är relaterad till grundandet av ett dynamiskt upphandlingssystem"
 • Om ramavtalet pågår över fyra år ska du skriva motiveringen i det fält som öppnas. (max 400 tecken)IV.1.6) Information om elektronisk auktion

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

 • Välj vid behov "En elektronisk auktion kommer att används" och fyll i den ytterligare information som gäller elektro-nisk auktion i det fält som öppnas (max 400 tecken)
IV.1.8) Information om avtal om offentliga upphandlingar

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

 • Välj " På upphandlingen tillämpas avtal om offentliga upphandlingar"
IV.2) Administrativ information


IV.2.1) Tidigare publicering angående samma förfarande

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

 • Om det redan tidigare har publicerats en underrättelse om upphandlingen, anges EUT-numret i fältet
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller ansökningar om deltagand

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

 • Mata in eller välj tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om deltagande i kalendermenyn
  • I EU-upphandlingar börjar anbudstiden när HILMA skickar annonsen till TED. För tydlighets skull rekommenderas att sändningsdagen inte inräknas i anbudstiden, utan tidsfristen borde helst börja löpa följande dag.IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller ansökningar om deltagande

 • Välj på vilka språk anbud eller ansökan om deltagande ska levererasIV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud *

 • Ange minimitid som anbudsgivaren måste hålla sitt anbud i kraft. Du kan skriva in datumet i fältet el-ler välja det i kalendern.
  • ange datum, eller
  • längd i månaderIV2.7) Villkor for öppnandet av anbuden

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

 • Ange när anbuden öppnas
  • Datum och klockslag
  • Plats
  • Information om befullmäktigade personer och öppningsförfarande