OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter

  • Underrättelse om EU-kontrakt
  • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt - Meddelande om upphandling
  • Underrättelse om EU-upphandling, samhällsservice
  • Koncessionsmeddelande
  • Leverantör register
  • Upphandling av samhällsservice, under EU-tröskelvärde (OBS! Kan inte publicera till HILMA)Om man på punkt ” II.1.6) Information som gäller delarna (anvisning i HILMA) ” har svarat ja fyller man i punkt II.2: PUNKT: BESKRIVNING (AVTAL DELAT I DELAR) uppgifter


Mata in nytt upphandlingskontrakt

  • Välj "Lägg till ny"


OBS! Systemet skapar delar i avsnittet Kriterier för upphandlingsobjekt som motsvarar antalet som skapas i detta avsnitt


II.2) Beskrivning

  • Ange ett namn och delnummer för upphandlingskontraktets objekt


Fyll i avsnitt II.2.2) - II.2.14) enligt instruktionerna ovan PUNKT II: Upphandlingsobjekt