OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter

 • Underrättelse om EU-kontrakt
 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt - Meddelande om upphandling
 • Underrättelse om EU-upphandling, samhällsservice
 • Koncessionsmeddelande
 • Leverantör register
 • Upphandling av samhällsservice, under EU-tröskelvärde (OBS! Kan inte publicera till HILMA)Välj rätt rättsgrund för upphandlingsannonsenI formuläret "Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner – förhandsmeddelande" väljer man om annonsören är upphandlande myndighet eller upphandlande enhet.
I.1) Namn och adresser

 • Fyll i den upphandlande enhetens kontaktuppgifter


Kontaktuppgifterna kommer automatiskt förhandsifyllda enligt den information som lagrats i systemet och de kan redigeras vid behov.
NUTS-kod (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)


 • Välj den huvudsakliga platsen för genomförande av upphandlingen (NUTS-kod) i det fönster som öpp-nas via knappen
  • Välj koden genom att markera kryssrutan
  • Du öppnar undernivåerna för koderna med pil-knappen
  • Du kan ta bort en kod som har lagts till i formuläret genom att kryssa för den röda X-knappen

Internetadress(er):

 • I punkten webbadress fyller du i den upphandlande enhetens webbadress eller adressen till de webb-sidor som handlar om upphandlingsprocessen och där det finns ytterligare information om den upp-handlande enheten och upphandlingen.Beställare (Andra deltagande sammanslutningar):

 • Lägg till kontaktuppgift:
 • Klicka på "Lägg till kontaktuppgift"
 • På formuläret läggs till en ny organisation under namnet "Ny kontaktuppgift"
 • Klicka på den blå pennknappen och fyll i uppgifterna på det formulär som öppnas


Välj organisationer från registret


Klicka på "Välj organisationer":


 • Välj en eller flera förhandslagrade organisationer eller organisationsgrupper i det fönster som öppnas
 • De valda organisationerna listas i formuläret
 • Klicka på den blå pennknappen och fyll i uppgifterna på det formulär som öppnas Här kan du också redigera informationen om organisationen.
 • Då du klickar på den blå pennknappen på nytt, stängs den information som är öppen om organisat-ionen
 • Om du vill ta bort en tillagd organisation från formuläret ska du klicka på den röda X-knappenI.2) Samordnad upphandling


Välj vid behov de uppgifter som gäller gemensam upphandling

 • I avtalet ingår gemensam upphandling
  • Fyll i informationen om den gemensamma upphandlingen vid behov
 • Avtalet ingås av enhet för gemensam upphandling1.3) Kommunikation

 • Inte vald
 • Upphandlingsdokumenten finns direkt tillgängliga i sin helhet, utan begränsningar och avgiftsfritt på adressen
  • I adressfältet anges som standard adressen till din egen upphandlande organisations anbudsportal, så informationen i det fältet behöver inte redigeras. Vid behov är redigering möjlig
 • Tillgången till upphandlingsdokumenten har begränsats. Tilläggsinformation fås på adressenYtterligare upplysningar kan erhållas från:

 • Ovan nämnda adress
 • Annan adress
  • Fyll i motsvarande namn- och adressuppgifterAnbud eller anbudsansökningar ska skickas:


Elektroniskt på adressen:


 • Systemet skapar en länk till infordran av anbud. Adressen, som har skapats automatiskt, fungerar som en länk i HILMA-underrättelsen och styr automatiskt anbudsgivaren till rätt infordran av anbud i an-budsportalen. Normalt lönar det sig inte att redigera eller ta bort adressen."


Om anbud eller ansökan om deltagande lämnas in per post:

 • Inte vald
 • Till ovan nämnda adress
 • Till följande adress
  • Fyll i motsvarande namn- och adressuppgifterI.4) Typ av upphandlande myndighet


 • Välj typ för den upphandlande enheten i fråga.
 • Då du väljer "Annan", öppnas ett fält där du kan mata in önskad text.


I.5) Huvudsaklig verksamhet

 • Ange primär verksamhetsgren
 • Då du väljer "Annan", öppnas ett fält där du kan mata in önskad text.


I.6) Primär verksamhetsgren (i underrättelse för försörjningssektorer)


 • Ange primär verksamhetsgren
 • Då du väljer "Annan", öppnas ett fält där du kan mata in önskad text.