OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter

  • Underrättelse om EU-kontrakt
  • Underrättelse om EU-upphandling, samhällsservice
  • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt - Meddelande om upphandling
  • Koncessionsmeddelande
  • Leverantör register
  • Upphandling av samhällsservice, under EU-tröskelvärde (OBS! Kan inte publicera till HILMA)

Klicka på "Skapa ny annons" och välj typ av annons:

  • Välj språk och valuta
  • Välj "Skapa annons"

På formuläret Underrättelse om EU-kontrakt gör man såväl underrättelse som infordran av anbud.

Upphandligsannons består av följande flikar. Se anvisningarna genom att klicka på avsnittets bild: